Одобрените кредити по гаранционните програми на ББР са 305 милиона

Одобрените кредити по гаранционните програми на ББР са 305 милиона

Банката е потвърдила за гарантиране над 1 300 бизнес кредита и повече от 33 000 безлихвени заема за физически лица

Близо 305 млн. лева от средствата, управлявани от Българската банка за развитие (ББР), са одобрили търговските банки по двете гаранционни програми в подкрепа на бизнеса и физическите лица. Данните са към 8 февруари 2021 г.

Потвърдените за гарантиране бизнес кредити са 1 311 на обща стойност близо 164 млн. лв. Средният размер на заемите е 124 965 лв.

Най-сериозен продължава да е интересът от секторите търговия и туризъм, производство и транспорт. Сред подкрепените са също фирми от строителството, селското стопанство, услугите и рекламната дейност.

Въпреки че по програмата вече могат да се финансират и големи предприятия, все още сред подкрепените са само микро, малки или средни фирми. Най-голям е делът на малките предприятия – 51%. Втори са микропредприятията с 29% на сто, а последно място заемат средните предприятия с дял от 20%.

ББР гарантира отпускането на заеми до 1 млн. лв. за малки и средни предприятия и до 2 млн. лв. за големи компании, които търпят негативни последици от пандемията. Кредитите се отпускат от 9 банки-партньори, при намалени изисквания за обезпечение, намаление на лихвения процент и възможност за гратисен период до 3 години.

Банките-партньори могат да включват в програмата както нови, така и съществуващи кредити. Условието е фирмите да са изпитвали затруднения през 2020 г. и да не са изпадали в просрочие повече от 90 дни за последната година. 

Финансовите институции, които отпускат заемите, са Алианц Банк, Банка ДСК, Българо-американска кредитна банка, Инвестбанк, Първа инвестиционна банка, Пощенска банка, Търговска банка Д, УниКредит Булбанк и ОББ. 

По данни на търговските банки, за безлихвени кредити са кандидатствали 47 841 физическите лица, като 33 178 са получили одобрение, а други 1 930 се разглеждат в момента. Общата стойност на одобрените заеми е близо 144 млн. лв. Средният им размер е 4 337 лв. 

ББР гарантира заеми до 6 900 лв., включително за кредитиране и на граждани, които са били в неплатен отпуск поради пандемията, а в настоящия период на наложени ограничителни противоепидемични мерки са безработни. 

Кандидати може да бъдат служители, които са били в принудителен неплатен отпуск или самоосигуряващи се, чиято дейност е била временно прекъсната заради извънредната обстановка. Максималният срок на погасяване е 5 години, с минимум 6 месеца и максимум 24 месеца гратисен период. Заемите са освободени от такси, комисиони и неустойки.

Партньори по програмата са 12 търговски банки. С тях ББР сключи гаранционни споразумения за близо 168 млн. лева.

Заявления за безлихвени заеми  продължават да приемат 8 от банките-партньори. Това са Алианц Банк България, Инвестбанк, Първа инвестиционна банка, Търговска банка Д, УниКредит Булбанк, Юробанк България, Райфайзенбанк и Централна кооперативна банка. Общинска банка, Интернешънъл Асет Банк, Банка ДСК и ОББ вече са изчерпали лимитите си по програмата и не приемат заявления по нея.

Сроковете за кандидатстване и по двете програми е удължен до юни 2021 г.

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: