Избрано от

Занимални и детски заведения

Без маски за децата в детските градини

Без маски за децата в детските градини

Учителите и непедагогическите специалисти са задължени да носят маски в общите закрити части на сградата и когато по изключение работят с повече от една група.

Последно от Занимални и детски заведения


Всичко от Занимални и детски заведения