Избрано от

Важно от "Власт"

Четири стълба в Плана за възстановяване и устойчивост на България

Четири стълба в Плана за възстановяване и устойчивост на България

Според методологията за разпределение на средствата по Инструмента за възстановяване и устойчивост България ще има достъп до 6,217 млрд. евро безвъзмездна финансова помощ и 4,55 млрд. евро заемен ресурс.

Последно от Важно от "Власт"


Всичко от Важно от "Власт"