Избрано от

Прогнози

МЗХГ: Ръст от 4,1% на аграрния отрасъл за 2019 г.

МЗХГ: Ръст от 4,1% на аграрния отрасъл за 2019 г.

Това показва анализът на приетия от правителството годишен доклад за състоянието и развитието на земеделието – Аграрен доклад 2020. В него е направен обстоен анализ на състоянието и развитието на земеделието през 2019 г. и са представени прогнозни данни за 2020 г.

Последно от Прогнози


Всичко от Прогнози