Декларация за поверителност

Настоящата Декларация за поверителност се отнася до вашите личните данни, които сайтът събира с цел да ви предостави информационна услуга.

Чрез тази Декларация за поверителност ви информираме за нашите практики, които прилагаме при защитата на данните ви, за вашите права, които имате относно събраните лични данни за вас чрез нашите сайтове и мобилни приложения и/или събрани от нас чрез други споменати по-горе методи.Ако имате въпроси, можете да се свържете с нас, като изпратите имейл до gdpr@cash.bg.


Собственост


Сайтът Cash.bg (по-нататък наричан за краткост "сайтът") е собственост на Кеш Клуб 300 АД, ЕИК 205735290, гр. София, бул. Христо Ботев 28, ет.4


Обща информация


При събирането и обработването на вашите лични данни, Сайтът се подчинява на редица закони и нормативни правила, които разпореждат как да бъдат извършвани тези действия, за какви цели и какви гаранции за защита на личните данни да бъдат приложени. Относимата нормативна уредба включва, но не се ограничава до Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 679/2016), Закона за защита на личните данни, както и свързаните с тях актове.


Принципи


Ние спазваме следните принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни:
• законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
• ограничение на целите на обработване;
• свеждане до минимум на събираните данни;
• точност и актуалност на данните;
• ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
• цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни;
• отчетност.


Цели


Сайтът обработва вашите лични данни за целите, описани по-долу:

- за измерване и проследяване на потребителското поведение в сайта с цел подобряване на нашия продукт и вашето потребителско преживяване;

- за да ви показваме релевантни за вас реклами и съдържание;
- да ви изпращаме имейл бюлетини, за които вие изрично сте се абонирали;
- да ви изпращаме уведомления, за новини (push notifications), закоито вие изрично сте се абонирали;


Видове лични данни


Събираме само лични данни, необходими за да ви доставим информационната си услуга.


Във формите, чрез които се въвеждат лични данни, ясно обозначаваме кои данни са задължителни за предоставяне. 
Това са такива данни, без които е невъзможно да предоставим съответната Услуга или част от нея.


Събираме ваши лични данни при следните случаи:
- публикуване на коментар под статия (IP адрес и електронна поща)

- гласуване за анкета (IP адрес)
- изпращане на запитване към редакцията (IP адрес и електронна поща)


В сайта се използват логове със следните цели:

- за подсигуряване на надеждното функциониране на Услугите и установяване на технически проблеми;
- за подсигуряване сигурността на Услугите и откриване на злонамерени действия;
- за развитие и подобряване на Услугите в Сайта;
- за измерване на посещаемостта и ползваемостта на Сайта;


Логовете могат да съдържат следната информация: дата и час, IP адрес, URL, информация за браузър и устройство.


Oбработване на лични данни на лица под 14 години


Ако сте под 14 години, моля, не изпращайте и не публикувайте никаква информация за себе си, включително, но не само име, адрес, телефонен номер, имейл адрес и други.


Бисквитки и други пасивни технологии


Сайтът използва "бисквитки" и други технологии за проследяване, които събират информация при взаимодействие с него, за да подобрим вашето преживяване.
Повече за бисквитките, както и начини да откажете използването на бисквитки на вашето устройство можете да откриете в нашата Политика за бисквитките.


Вашето съгласие и нашият легитимен интерес


Извън случаите, в които събираме личните данни въз основа на закон, договор, легитимен интерес или да защитим вашите жизненоважни интереси, ще поискаме вашето съгласие.
Ще използваме личните ви данни само след вашето изрично съгласие за конкретната цел. Имате право, ако на по-късен етап размислите, да оттеглите съгласието си.


В случаите, в които се наложи събиране на Ваши лични данни от вас поради наш легитимен интерес или да запазим вашите жизненоважни интереси, ще ви информираме своевременно, както и ще ви разясним правата ви. Имате право да възразявате срещу това да събираме ваши лични данни, ако смятате че нямаме легитимен интерес да ги събираме. Ще предприемем допълнителни мерки, както ще ви предоставим допълнителна информация и нашите мотиви в срок не по-дълъг от 1 месец от вашето искане.


Разкриване на Ваши данни пред трети лица


Сайтът разкрива вашите лични данни само в следните случаи:
- само пред държавни органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставяме лични данни по силата на закон;
- на лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни;
- на наши партньори, които работят по възлагане на Сайтът на основата на договорни отношения и ни помагат да ви предоставим услугите си и с които имаме споразумения за запазване на конфиденциалността на информацията и защита на лични данни.


Използваме доставчици на услуги при обработването на лични данни за някои цели, като например измерване и проследяване на потребителското поведение в сайта, споделяне на съдържание от потребителите и др. Тези компании могат ба бъдат (без изброяването да е изчерпателно):


- Google (с Google Analytics, Google Tag Manager, DoubleClick for Publishers, AdX, AdSense, AdWords, Google Plus): https://privacy.google.com
- Facebook (с Facebook Tracking Pixel, Facebook Tools – Plug-in "like" button и др.) : https://www.facebook.com/privacy/
- OneSignal (Push Notifications) https://onesignal.com/privacy_policy


Мерки за защита


Сайтът събира, обработва и съхранява личните данни при спазване на всички законови изисквания и прилагайки адекватни технически и организационни мерки за сигурност.
С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на лични данни, използваме където е необходимо и допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и други.


Срок на съхраняване на личните ви данни


Вашите лични данни се съхраняват за срока, определен в действащите закони, в зависимост от целта, за която са събрани.
Без списъкът да е изчерпателен ето изброени сроковете, за които съхраняваме някои от данните, които обработваме - Съгласно Закона за електронните съобщения, трафичните данни се съхраняват за период от 6 месеца, а Бисквитките за периода на валидност, за който се записва съответната бисквитка.


Право на достъп и получаване на информация 


Имате право да поискате достъп до вашите лични данни по всяко време.
Имате право да знаете какви лични данни обработваме за вас и за какво ги използваме, как ги съхраняваме.
С тази Декларация за поверителност ви уведомяваме по какъв начин обработваме личните данни и как ги съхраняваме.
Достъп до данните си можете да осъществите по всяко време като ни пишете на gdpr@cash.bg
В редките случаи, в които не можем да осигурим достъп до личните ви данни в срок не по-дълъг от 1 месец, ще ви посочим причините.


Вашето право на корекция


Също така, имате право да поискате Сайтът да коригира всякакви неточности в личните ви данни. 
За въпроси и уточнения, моля пишете на gdpr@cash.bg


Право да бъдат изтрити вашите лични данни


При определени обстоятелства вие имате право да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити (право "да бъдеш забравен"):
- личните ви данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
- в случай че сте оттеглили съгласието си за обработване на личните ви данни;
- ако личните ви данни се обработват незаконосъобразно;
- в случай че сте възразили срещу обработването на личните ви данни;
- други случаи, предвидени в законодателството, уреждащо защитата на личните данни;


В някои от случаите ние сме задължени по закон да съхраним вашите лични данни и няма да е възможно да изтрием от нашите системи вашите лични данни. 


Други права


Извън гореизброените права имате право да поискате:
- да поискате ограничаване на обработването на личните ви данни за определен период от време;
- да възразите срещу обработването;
- преносимост на данните.


Право на жалба


В случай че сметнете, че нарушаваме вашите права, може да се свържете с нас, за да проверим въпроса.
Също така имате право и да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни.


Актуализация на декларацията


Настоящата декларацията се ревизира и актуализира от нас регулярно, с цел да сме максимално ясни, точни, прозрачни и да обхванем нововъзникнали при нас промени (в случай на необходимост).