Общи условия

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА УЕБСАЙТ cash.bg, собственост на Кеш Клуб 300 АД
 

Кеш Клуб 300 АД предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ следните свои услуги: достъп до информация и бази данни през интернет и/или мобилни оператори, регистрация в каталог на българските сайтове, безплатни обяви, дискусионни клубове, обяви, абонамент за новини и статистически данни, публикуване на прес съобщения и рекламни карета, директна публикация на рекламни форми, наричани за краткост УСЛУГИТЕ.

Кеш Клуб 300 АД предоставя УСЛУГИТЕ при следните УСЛОВИЯ:
УСЛОВИЯТА могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Кеш Клуб 300 АД не носи отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е прочел последния вариант на настоящите УСЛОВИЯ. При използване УСЛУГИТЕ на Кеш Клуб 300 АД потребителят се задължава да спазва настоящите УСЛОВИЯ, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите УСЛОВИЯ. 

Публикациите в страницата www.cash.bg могат да бъдат копирани само при следните условия:

- Кратки извадки от чужди материали могат да се използват без разрешение, но задължително трябва да се посочва от коя медия са взети с хиперлинк към статията в уебсайта на cash.bg.

- По-дълги откъси или цели материали от други медии могат да се използват само с предварително разрешение и като се посочат авторът и медията.