Допълва се Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г.

Допълва се Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г.


Правителството прие Решение за допълнение на РМС № 37 от 2014 г. за приемане на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. ( НСНМСП 2014- 2020), съобщиха от правителствената информационна служба.

За да се компенсират икономическите щети от епидемията от COVID-19, са необходими бързи и точни действия, предприети своевременно и координирано от всички институции, отговорни за вземането на решения в България.

 За тази цел НСНМСП 2014-2020 се актуализира в посока отчитане на предизвикателствата, които са се появили в резултат на коронавируса.

Актуализацията включва нови насоки за спешни действия с приоритети: „Достъп до финансиране“, т. 6 „Създаване на механизми за ускоряване на процеса по предоставяне на публично финансиране в условия на COVID- 19“; „Умения и иновации“, т. 10 „Подкрепа за въвеждане на цифрови технологии, улесняване на работата в МСП в условия на COVID-19“.

Направените промени се очаква да отговорят на необходимостта от ускоряване на процеса по предоставяне на финансова помощ за малките и средните предприятия и да гарантират достъп до финансиране, както и гъвкави условия за плащане като предпоставка за справяне с последиците от епидемията.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: