Назначиха двама нови членове на Надзорния съвет на ББР

Назначиха двама нови членове на Надзорния съвет на ББР Снимка: na-stenata.com

Министър Пулев назначи двама нови членове на Надзорния съвет на Българската банка за развитие

Министърът на иновациите и растежа Александър Пулев, в качеството си на  едноличен собственик на капитала на Българска банка за развитие ЕАД (ББР ЕАД), подписа днес заповед за назначаването на доц. д-р Росен Карадимов и Деляна Иванова като нови членове на Надзорния съвет на ББР. 

С днешното решение Надзорният съвет на Банката се увеличава от трима на петима членове, като това не натоварва финансово ББР. Припомняме, че на 23 септември министър Пулев намали възнагражденията на членовете на Надзорния съвет на ББР  на 2 000 лв., при наследени от неговия предшественик възнаграждения от до 10 000 лв. на човек на месец. Така месечната сума за възнаграждения на всички петима членове на НС след увеличаването на състава на органа ще е в пъти по-малко от възнагражденията на тримата, преди извършените промени. Тези нива на заплати са близки до пазарните в сходните структури на търговските банки в страната.

Приоритетна задача, възложена от министъра на новите членове на Надзорния съвет, е изработване и реализиране на правни, надзорни, контролни и организационни механизми, които да гарантират, че Банката ще следва единствено и само политики, които постигат целите й, заложени в чл. 2, т.1-т.5 на Закона за ББР.

Днешното решение за попълване на състава на НС на ББР АД е в изпълнение на обявеното по-рано от Пулев намерение да подсили ефективността на работата на Надзорния съвет, като прекрати порочната и противоречаща на Закона за ББР, Търговския закон и Устава на ББР практика Надзорният съвет на Банката да дублира функциите на Управителния й съвет. 

Съгласно чл. 242, ал. 1 ТЗ и чл. 50, ал. 4 от Устава на ББР, Надзорният съвет не може да участва в управлението на банката. 

Доц. д-р Росен Карадимов е избран за член на НС на ББР след предварително одобрение от БНБ, като като независим член.

Преподавател е в Юридическия факултет на Софийския Университет „Св. Климент Охридски“ от 1991 г. Специализирал е търговско право в Институт „Макс Планк“, Хамбург, Германия. Председател на УС на „Институт за нов икономически напредък“. Член на работна група „Закрила на интелектуалната и индустриална собственост“ към Съвета по европейски въпроси на Министерски съвет на Република България. Член на Академичния съвет към Председателя на Патентното ведомство на Република България. Народен представител в VII Велико народно събрание и в XXXVI Народно събрание. Заместник-председател на Столичния общински съвет 1999-2003 г. Съветник в Политическия кабинет на министър-председателя на Република България 2005-2009 г. Адвокат към САК от 1995 г. Правен консултант и процесуален представител на ББР АД, НГФ ЕАД и Микрофинансираща институция Джобс АД по дела по спорове по предявявани вземания към КТБ АД (н) в производството по несъстоятелност и обжалване на сметката за разпределение. Процесуален представител на ББР АД по други търговски дела, свързани със събиране на проблемни вземания на Банката. Процесуален представител на други кредитни институции. 

Деляна Иванова е избрана за член на НС на ББР след предварително одобрение от БНБ.

В последното редовно правителство Деляна Иванова е заместник-министър на регионалното развитие. Като заместник-министър е член на Управителните съвети на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ и на Държавен фонд „Земеделие“. Преди встъпването си в изпълнителната власт, Иванова е народен представител в 45-то и 46-то Народно събрание и е член на Комисията по бюджет и финанси. По-голямата част от професионалният й път е в банковата сфера, като доказва своите експертни и лидерски качества в корпоративно банкиране и кредитен риск в Креди Агрикол България (Изпълнителен директор и член на Управителния съвет), ТБ Биохим, Банка ДСК и Пощенска Банка/ Юробанк България.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: