Освободиха двама от членовете на Надзорния съвет на ББР

Освободиха двама от членовете на Надзорния съвет на ББР Снимка: ББР

Министърът на иновациите и растежа Александър Пулев освободи Валентин Михов и Васил Щонов

Късно снощи министърът на иновациите и растежа Александър Пулев, в качеството си на принципал на Българската банка за развитие (ББР), освободи със свое решение двама от членовете на Надзорния съвет на Българската банка за развитие – Валентин Михов и Васил Щонов.

В мотивите на решението се посочва, че с Протокол № 82 от 19.10.2021 г. на управителния съвет на Банката е взето решение за изготвяне на предложение до едноличния собственик на Банката (държавата, в лицето на министъра на икономиката, а след това – на министъра на иновациите и растежа) за стартиране на процедура по емитиране на необезпечена облигационна емисия. Нейният размер е до EUR 500 млн., със срок до 7 години и с цел рефинансиране на дългосрочни задължения на Банката. Със същото решение управителния съвет на Банката избира банки и консултанти по облигационната емисия. 

Два дни по-късно, с Протокол № 40 от 21.10.2021 г., надзорният съвет в тогавашния си състав одобрява решението на управителния съвет  за издаване на облигация, като впоследствие е трябвало да упражни контрол дали тя се издава с разрешението на собственика на капитала в лицето на министъра.

Междувременно обаче, 6 дни по-късно, се приема Решение № 16 на Конституционния съд на Република България от 27.10.2021 г., с което възниква възможност да бъдат оспорени актовете на министъра на икономиката, в качеството му на едноличен собственик на капитала на Банката, с които е назначен надзорен съвет, избрал от своя страна действащия управителен съвет на Банката. 

След като управителният съвет взема решение да поиска разрешение от принципала си (министър по онова време е била Даниела Везиева) да емитира емисията, в крайна сметка такова разрешение не е получено нито от тогавашния ресорен министър Везиева, нито от последващия – Даниел Лорер. Именно липсата на разрешението на министъра за облигацията е трябвало да даде повод да се упражни контрол от страна на надзорния съвет над управителния съвет и да не се допуска продължаване на подготовката на облигацията. 

Управителният съвет не е следвало да пристъпва към следващи действия по облигацията, но въпреки това той е ангажирал банки и консултанти и е позволил разход в размер на 929 856 лв., направен  между януари 2022 г., когато се ангажират банките по сделката, до ноември 2022 г., когато УС взима решението за прекратяването на облигацията, но и то не е потвърдено от новия Надзорен съвет, назначен от министър Пулев. 

Като задължително условие международните банки – консултанти по емисията – изискват писмено и изрично разрешение на принципала както за започване, така и преди евентуално приключване на процеса. 

В мотивите допълнително се посочва, че министър Пулев, чрез новоназначения през ноември 2022 г. надзорен съвет, многократно е изисквал от Банката да предостави решението на едноличния собственик на капитала за емитиране на облигационна емисия, но такова решение не е предоставено, а в деловодната система на Министерство на иновациите и растежа не е налично.

Видно от изготвено становище от председателя и заместник-председателя на надзорния съвет, получено на 30.11.2022 г., управителният съвет не е изпълнил собственото си решение, обективирано в Протокол № 82 от 19 октомври 2021 г. за изготвяне на предложение до едноличния собственик на капитала за стартиране на облигационната емисия, а надзорният съвет не е упражнил достатъчен контрол и е допуснал ощетяването на Банката с направените разходи по емисията в размер на 929 856 лева.

В допълнение към горното, надзорният съвет на Банката не е упражнил адекватен контрол над управителния съвет, във връзка с изготвянето на бюджета на Банката за 2022 г. и неговото своевременно изпълнение. Не са заложени ясни и конкретни цели, съгласно разпоредбите на Закона за Българската банка за развитие, включително, но не само, финансиране на публични инвестиции и проекти, които са приоритетни за икономиката на страната и намаляване на регионални дисбаланси. 

На базата на тези факти и обстоятелства, министър Пулев освобождава незабавно Валентин Михов и Васил Щонов, като членове на надзорния съвет на Банката. Решението има незабавно действие. Към момента решението на министър Пулев не включва освобождаването на двамата членове на надзора от отговорност. 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: