Държавният бюджет на червено с 656,5 млн. лева до март 2021 г.

Държавният бюджет на червено с 656,5 млн. лева до март 2021 г. Снимка: МФ

Разликата е заради допълнителни плащания заради COVID-19, добавките към пенсиите и субсидиите за бизнеса, обясняват от МФ

Държавният бюджет отчита отрицателно салдо в размер на 656,5 млн. лв. (0,5% от прогнозния БВП). Това сочат предварителните данни на Министерството но финансите (МФ) за консолидираната фискална програма (КФП) за първо тримесечие на 2021 г

Според финансовото ведомство приходите в държавната хазна в края на март 2021 г. се очаква да бъдат в размер на 11,213 млрд. лв. (23,6% от годишния разчет). В сравнение с март 2020 г. данъчните и неданъчните приходи нарастват с 365,8 млн. лв. (3,6%). Върху данъчните приходи оказват влияние приетите законодателни промени в крайните срокове за подаване на годишната данъчна декларация за 2020 г. по Закона за корпоративното подоходно облагане, както и за внасяне на корпоративния и други данъци, припомнят от МФ.

Разходите (включително вноската на България в бюджета на ЕС) към март се очаква да достигнат 11,870 млрд. лв., което е 22,6% от годишния разчет. За сравнение, разходите по КФП за същия период на 2020 г. бяха в размер на 9,551 млрд. лева. 

Съществен принос за нарастването имат разходите, свързани с мерките за борба с COVID-19 и преодоляване на социално-икономическите последствия от пандемията - субсидии за нетърговски предприятия по мерките „60/40“, „80/20“, „Запази ме“, „Подкрепа чрез оборотен капитал за малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки“, администрирана от НАП, и други. 

За пенсии са дадении близо 320 млн. лв. като добавки от 50 лева към пенсиите на всички пенсионери за месеците януари-март. Отчитат се и увеличението на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст и на максималния размер на пенсията от началото на годината. 

В частта на здравноосигурителните разходи има нарастване, свързано с по-високите разходи за борба с пандемията и въведените механизми за финансиране на здравните заведения по време на действието на извънредна епидемиологична обстановка, включително разходи за ваксини, медикаменти, тестове, консумативи и предпазни средства, както и средства за подкрепа на персонала на първа линия в борбата с COVID-19 (допълнително месечно възнаграждение в размер на 1000 лв.), заплащане на изпълнителите на медицинска помощ за поставяне на ваксини срещу COVID-19, месечна добавка към възнагражденията на лекарите от 600 лв., на специалисти от професионално направление „Здравни грижи“ от 360 лв. и на санитари от 120 лв., и др. 

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към март 2021 г. от централния бюджет, възлиза на 479,3 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: