Бюджетен излишък от 405 милиона за януари очаква МФ

Бюджетен излишък от 405 милиона за януари очаква МФ Снимка: МФ

В същото време разходите растат с 474 милиона заради различни плащания по пандемията

Министерството на финансите прогнозира 405 милиона лева приходи над очакваното в бюджета за януари 2021 г. (по предварителни данни).

През януари м. г. бе отчетено 878,6 млн. лв. превишение на приходите над разходите или спадът за 2021 г. е над два пъти. Причината може да се търси в свиването на икономиката заради пандемията от COVID-19.

При разходите се отчита нарастване, отново свързано главно с предприетите социално-икономически мерки за преодоляване на негативните ефекти от пандемията и по-високи разходи за социални плащания (основно в частта за пенсии), разходи за персонал и други, съобщават експертите на финансовото ведомство.

Приходите за януари се очаква да бъдат 3,675 млрд. лв., като намаляват с 2,7% спрямо отчетените за януари 2020 г

Данъчните и неданъчните постъпления по консолидираната фискална програма (КФП) намаляват спрямо януари 2020 г. със 131,4 млн. лева., докато постъпленията от помощи и дарения (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) нарастват с 31,2 млн. лева.

Разходите по КФП (включително вноската на България в бюджета на ЕС) за януари 2021 г. са 3,270 млрд. лв., което е 6,2 % от годишния разчет. За сравнение, разходите по КФП за януари 2020 г. бяха 2,896 млрд. лева, или тази година растат с 474 млн. лв. 

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: