Със 17,4% са се увеличили разходите на българите през първото тримесечие на 2024 г.

Със 17,4% са се увеличили разходите на българите през първото тримесечие на 2024 г. Снимка: НСИ

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна и безалкохолни напитки

Тримесечният общ разход средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2024 г. е 2 524 лв. и се увеличава със 17,4% спрямо същия период на предходната година.

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна и безалкохолни напитки (29,8%), следвани от разходите за жилище (17,1%), данъци и социални осигуровки (14,9%) и транспорт и съобщения (11,2%).

Фиг. 1. Структура на общия разход на домакинство презпървото тримесечие на 2023 и 2024 г.

Спрямо първото тримесечие на 2023 г. относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки намалява с 1,5 процентни пункта, а делът на разходите за жилище - с 0,7 процентни пункта. Относителният дял на разходите за данъци и социални осигуровки и разходите за свободно време, културен отдих и образование нарастват с 1,0 процентен пункт.

Като абсолютни стойности през първото тримесечие на 2024 г. в сравнение със същото тримесечие на 2023 г. средно на лице от домакинство разходите по видове се променят, както следва:

  • Разходите за храна и безалкохолни напитки нарастват от 673 на 753 лв. (с 11,8%);
  • Разходите за алкохолни напитки и цигари се увеличават от 84 на 102 лв. (с 22,0%);
  • Разходите за облекло и обувки нарастват от 60 на 83 лв. (с 38,5%);
  • Разходите за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) се увеличават от 381 на 431 лв. (с 13,1%);
  • Разходите за здравеопазване нарастват от 155 на 168 лв. (с 8,6%);
  • Разходите за транспорт и съобщения нарастват от 246 на 285 лв. (с 15,7%);
  • Разходите за свободно време, културен отдих и образование се увеличават от 64 на 101 лв. (с 55,9%);
  • Разходите за данъци и социални осигуровки се увеличават от 299 на 375 лв. (с 25,5%).

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: