Министерството на финансите не одобри поръчките на аукциона

Министерството на финансите не одобри поръчките на аукциона Снимка: МФ

Продажбата на 10,5-годишните държавни ценни книжа се отменя, въпреки че постъпилите поръчки превишават 1,5 пъти съвкупната номинална стойност

Министерството на финансите проведе аукцион за продажба на 10,5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК) на 8 март 2021 г., в обем от 200 млн. лв. и с падеж 17.08.2031 г. 

Участниците на пазара подадоха поръчки със съвкупна номинална стойност от 353,55 млн. лв., като постигнатият коефициент на покритие е 1,77, съобщават от ведомството.

Министерството на финансите не одобри заявените поръчки, отчитайки състоянието на фиска и наличния фискален резерв, както и целта за финансиране при оптимална възможна цена.

Министерството на финансите ще продължи балансираната си и гъвкава политика по управление на държавния дълг, който е един от най-ниските в Европейския съюз, имайки предвид както пазарното състояние, така и необходимостта от дългово финансиране“, уверяват от ведомството на министър Кирил Ананиев.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: