Поредният четвърти аукцион на ДЦК отново с отрицателна доходност

Поредният четвърти аукцион на ДЦК отново с отрицателна доходност Снимка: МФ

Министерството на финансите преотвори емисия 5-годишни ДЦК, след като в началото на месеца отказа поръчките

Министерството на финансите (МФ) преотвори днес емисия 5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирана в лева, с падеж 24.02.2026 г. Припомняме, че в началото на март МФ не одобри поръчките от поредния търг, които сега преотваря отново.

На проведения аукцион бяха пласирани успешно ДЦК за 300 млн. лв. съвкупна номинална стойност при среднопретеглена годишна доходност в размер на -0,10%, коментират от МФ.

Общият размер на подадените поръчки достигна 458,5 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,53. 

От страна на участниците беше отчетен висок интерес, като най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките – 89,3%, следвани от пенсионни фондове – 6,7%, застрахователни дружества с 0,7% и други инвеститори – 3,3%.

Това е четвъртият поред аукцион от началото на годината, който организира БНБ. На всички най-активни са банките с най-висок процент участие в покупките. 

Дългът на подсектор „Централно управление“ към края на януари 2021 г. възлиза на 28,955 млрд. лева. Съотношението на дълга към брутния вътрешен продукт (БВП) е 23,2%. Размерът на фискалния резерв е 9,7 млрд. лева.

До края на годината правителството може да поеме дълг от 4,5 млрд. лв. Ако този търг бъде одобрен, то задълженията ще достигнат 800 млн. лева.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: