Споразумението за Евробюджет 2021: подкрепа за възстановяването

Споразумението за Евробюджет 2021: подкрепа за възстановяването Снимка: pxhere.com

Евродепутатите договориха по-добро финансиране на ключови програми на ЕС за създаване на работни места, преодоляване на последиците от пандемията и стимулиране на действия в подкрепа на климата

В петък (4 декември) преговарящите екипи на Европейския парламент и Съвета постигнаха споразумение относно бюджета на ЕС за 2021 г., съобщи пресслужбата на Европейския парламент (ЕП). Унгария и Полша изразиха позициите си за вето върху бюджета на ЕС. Това е първият годишен бюджет от новата седемгодишна финансова рамка.

По предварителни данни 164,3 милиарда евро са съгласувани за бюджетни кредити за поети задължения и 166,1 милиарда евро за бюджетни кредити за плащания. 

За по-конкурентоспособна Европа, създаване на работни места и инвестиции в бъдещето на ЕС

Евродепутатите успяха да договорят нови средства в допълнение към първоначално предложения бюджет от Европейската комисия за програми, които те считат за ключови за стимулиране на растежа и заетостта, и които отразяват общоприетите приоритети на Европейския съюз: “Цифрова Европа” (+ 25,7 милиона) и Механизъм за свързване на Европа (МСЕ) за изграждане на транспортна инфраструктура (+ 60,3 милиона евро).

Укрепване на изискването за спазване на европейските ценности и стимулиране на действията в областта на климата

В допълнение към усилията за борба с изменението на климата, средствата, договорени от ЕП за програмата LIFE (+42 милиона евро), ще допринесат от самото начало за постигането на целта 30% от бюджета на ЕС за периода 2021 - 2027 г. да бъдат изразходвани за дейности, свързани с климата.

Към програмата „Права и ценности“ ще бъдат добавени допълнително 6,6 милиона евро, а Европейската прокуратура (EPPO), независим орган на Съюза, чиято мисия е борбата с престъпленията срещу бюджета на Съюза, ще получи допълнително 7,3 милиона евро.

Допълнителни средства от сделката за Многогодишната финансова рамка (МФР): подкрепа за младите, научни изследвания и здравеопазване

Други допълнения към бюджета за 2021 г. са част от допълнителните средства към избрани ключови програми на ЕС, които Парламентът договори при споразумението си със Съвета относно следващия дългосрочен бюджет на ЕС (МФР) за 2021 - 2027 г.

Това са средствата за програмите Еразъм+ (+175,1 милиона евро), Хоризонт Европа (изследователска програма, +20 милиона евро) и програмата EU4Health, отговорът на ЕС на COVID-19, която получава допълнително 74,3 милиона евро. EU4Health ще подпомага медицинските и здравните работници, пациентите и здравните системи. Увеличени са също така бюджетните кредити за поети задължения за хуманитарна помощ - с 25 милиона евро, както и за подпомагане на южните съседи на ЕС - с 10,2 милиона евро.

Следващи стъпки

При липсата на съгласие в Съвета относно дългосрочния бюджет на ЕС (Многогодишна финансова рамка за 2021 - 2027 г.), двата клона на бюджетния орган на ЕС - Парламентът и Съветът, все още не могат да формализират споразумението си. Едва след като бъде приета МФР, Европейската комисия ще предложи текста на споразумението като втори проектобюджет.

След като Съветът официално приеме компромисното споразумение под формата на този втори проектобюджет, той ще бъде внесен за одобрение в комисията на ЕП по бюджети, след което ще бъде гласуван в пленарна зала и подписан от председателя на ЕП.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: