Лихвите по депозитите в банките исторически най-ниски

Лихвите по депозитите в банките исторически най-ниски Снимка: БНБ

БНБ прогнозира забавянето на кредитирането да продължи, въпреки че банките няма да повишават цената на кредита, както и ръст на спестяванията

През първата половина на 2021 г. депозитите на бизнеса и домакинствата в банките ще продължат да нарастват със сравнително високи темпове в резултат на тенденцията за поддържане на предпазни спестявания в условията на несигурна макроикономическа среда. Това прогнозират анализаторите на Българската народна банка (БНБ) в най-новия брой на тримесечното си издание „Икономически преглед“.

Според тази прогноза на централната банка в периода януари-юни 2021 г.лихвените проценти по депозитите ще се запазят на достигнатите исторически ниски равнища, за което ще допринасят продължаващият значителен приток на привлечен ресурс и високата ликвидност в банковата система. През м.г. това ниво на лихвите по спестяванията в банковата система достигна най-ниското си историческо равнище от 0,05% по депозитите на бизнеса и физическите лица. 

Допълнително забавяне на растежа на кредита за фирмите и домакинствата може да се очаква от второто тримесечие на 2021 г., за което влияние ще окаже постепенното изтичане на удължените срокове по мораториума върху плащанията по банкови кредити и допускането за изплащане на част от отсрочените заеми.

Много е вероятно банките да не прибягват към повишение на лихвените проценти по новите кредити, за да задържат настоящите си клиенти или да привлекат нови, коментират анализаторите на централната банка.

Очакванията са обаче част от тези кредити да останат необслужвани, защото много от кредитополучателите не са в състояние да погасяват редовно своите задължения заради продължаващите ограничения от COVID-19.

С постепенното изтичане на периода за отсрочване ще се увеличи делът на лошите заеми в банковите портфейли, което вероятно ще повлияе за известно повишение на лихвените проценти по новоотпуснатите кредити.

Несигурността относно бъдещото развитие на макроикономическата среда вследствие на пандемията, както и сравнително потиснатата инвестиционна активност в България ще имат ограничаващо влияние върху растежа на кредитирането за частния сектор.

Докато през първата половина на тази година темповете на растеж на депозитите ще се запазят сравнително високи, допълнително забавяне на растежа на кредита за бизнеса и домакинствата може да се очаква от второто тримесечие на 2021 г. Влияние за това ще окаже постепенното изтичане на удължените срокове по мораториума върху плащанията по банкови кредити и допускането за изплащане на част от отсрочените заеми.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: