Печалбата на банките в България расте с 30,5% за пет месеца

Печалбата на банките в България расте с 30,5% за пет месеца

Причина за резултата освен оживлението в икономиката е и намаляването на лошите кредити

Печалбата на банките в България за първите пет месеца на 2021 г. расте с 30,5% (145 млн. лв.) в сравнение със същия период на м.г. Или кредитните институции са спечелили 622 млн. лева, показват данните на Българската народна банка.  Постигнатият финансов резултат обаче е доста по-малък спрямо първите пет месеца на 2019 г., когато банките в страната реализираха печалба от 762 млн. лв.

Заради пандемията от COVID-19 цялата 2020 г. беше белязана с отрицателни финансови резултати, отчитайки същественото свиване на икономиката и слабата икономическа и финансова активност на бизнеса. 

Причина за добрите резултати освен оживлението е и намаляването на лошите кредити. Разходите за обезценка на несъбираемите заеми за първите пет месеца на настоящата година са 203 млн. лв., което е с 57 млн. лв. (-22%) по-малко спрямо година по-рано.

Общият размер на отпуснатите от банките в страната кредити през месец май се увеличава със 189 млн. лв. и достига 71,4 млрд. лв., показват данните на БНБ. Ръст има при кредитите за домакинства с 320 млн. лв. (1,2%). Отпуснатите заеми за нефинансови предприятия и за сектор държавно управление намаляват съответно със 188 млн. лв. и с 13 млн. лв.

Депозитите в банките само за месец нарастват с 650 млн. лв. (0,6%) и в края на май възлизат на 109,3 млрд. лв. Най-голям ръст има на депозитите на нефинансови предприятия - с 539 млн. лв. (1,7%) и на други финансови предприятия - с 468 млн. лв. (14,1%), като например пенсионни фондове и застрахователи. Депозитите на домакинствата също нарастват, но минимално - с 11 млн. лв. (0,02%).   

През май общият размер на активите на банките се увеличава със 744 млн. лв. до 128,4 млрд. лв.
Отсрочените заради пандемията банкови заеми по реда на мораториума върху кредитите към края на май са за 9,661 млрд. лв. От тях 7,49 млрд. лв. са заеми за фирми, а 2,112 млрд. лв. за домакинства.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: