Димитър Радев: Еврото ще ускори реформите за модернизиране на страната

Димитър Радев: Еврото ще ускори реформите за модернизиране на страната Снимка: БНБ

Антикризисен пакет за над 9 млрд. лева, заделен от централната банка, е засилил капиталовата и ликвидната позиция на банките, каза управителят на БНБ

Присъединяването към еврозоната бе централната тема на интервюто на управителя на Българска народна банка (БНБ) пред Bloomberg Businessweek BG днес. Той дори прогнозира, че приемането на еврото за национална валута на България ще „ускори реформите за модернизирането на страната“. 

Той коментира ролята на БНБ в сложната икономическа ситуация заради вирусната пандемия така: „В БНБ се стремим в тази трудна среда и в рамките на нашия мандат да гарантираме стабилността на паричния режим, а оттук и ценовата стабилност в страната, а също така и безпрепятствения достъп до кредитен ресурс на бизнеса и домакинствата.“

Гуверньорът изтъкна непосредствените ефекти от подготовката за присъединяване като очевидни, включително подобряване условията за финансиране в изключително трудна и сложна среда. „Показателно е, че в контекста на присъединяването България емитира външен дълг на исторически най-ниска цена", анализира банкер №1.

Според него включването на лева в Европейския валутен механизъм, освен признание за устойчивостта на нашия паричен режим, е стъпка, с която ще изпълним един от най-важните критерии за присъединяване към еврозоната - този за валутна стабилност.

Той отбеляза, че с присъединяването към Банковия съюз контролът и дисциплината в банковия сектор отговарят на най-високите европейски стандарти.

Според него до 2024 г., когато България трябва да изпълни изискванията на Европейската централна банка за влизане в еврозоната, най-важно е да се придържаме към номиналните Маастрихтски критерии.

Сред мерките за укрепване на банковата система в условията на пандемична криза управителят на БНБ посочи антикризисния пакет за над 9 млрд. лева, с който се засили капиталовата и ликвидната позиция на банките, и временно се облекчиха дълговите плащания за бизнеса и домакинствата чрез частен мораториум, предложен от индустрията и одобрен от БНБ.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: