Лихвите по потребителските кредити падат, ипотеките поскъпват

Лихвите по потребителските кредити падат, ипотеките поскъпват Снимка: БНБ

Новоотпуснатите заеми за бизнеса над 1 милион евро са с малко по-високи лихви, останалите намаляват

През януари 2021 г. средният лихвен процент по новоизтеглените кредити за бизнеса до 1 млн. евро, договорени в лева, спада спрямо същия месец на 2020 г. с 0,42 процентни пункта (пр. п.) до 3,24%, а по договорените в евро – с 0,17 пр. п. до 2,76%. Това става ясно от месечната лихвена статистика на БНБ.

Средният лихвен процент по новите кредити над 1 млн. евро, договорени в лева, намалява с 0,13 пр. п. до 2,47%, а по кредитите, договорени в евро, се увеличава с 0,12 пр. п. до 2,76%. 

През януари 2021 г. спрямо декември 2020 г. средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в лева, се повишава с 0,08 пр. п., а по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро – с 0,11 пр. п. 

При кредитите над 1 млн. евро, договорени в лева, средният лихвен процент се понижава с 0,13 пр. п., а при кредитите над 1 млн. евро, договорени в евро, нараства с 0,66 пр. п.

Лихви по нови кредити за домакинствата

През януари 2021 г. средният лихвен процент по новоизтеглените кредити за потребление в левове спада в сравнение с януари 2020 г. с 0,08 процентни пункта (пр. п.) до 8,26%, а по тези в евро – с 1,04 пр. п. до 3,29%.

При жилищните кредити в лева средният лихвен процент намалява с 0,15 пр. п. до 2,82%, а по тези в евро се увеличава с 0,09 пр. п. до 3,74%. 

През януари 2021 г. спрямо декември 2020 г. средният лихвен процент по новите сключени договори за потребителски кредити в лева се понижава с 0,74 пр. п., а по тези в евро – с 0,40 пр. п. 

При жилищните кредити в лева средният лихвен процент нараства с 0,01 пр. п., а по тези в евро – с 0,38 пр. п.

Годишният процент на разходите (ГПР) по кредитите за потребление в лева през януари 2021 г. в сравнение със същия месец на 2020 г. спада с 1,24 пр. п. до 8,77%, а по кредитите за потребление в евро – с 0,91 пр. п. до 3,78%. 

През януари 2021 г. годишният процент на разходите по жилищните кредити в лева намалява спрямо януари 2020 г. с 0,16 пр. п. до 3,10%, а по тези в евро – с 0,06 пр. п. до 4,10%. 

През януари 2021 г. в сравнение с декември 2020 г. годишният процент на разходите по кредитите за потребление в лева се понижава с 0,76 пр. п., а в евро – с 0,18 пр. п. При жилищните кредити в лева той се повишава с 0,03 пр. п., а в евро – с 0,49 пр. п.

Лихвени проценти по салда 

Средният лихвен процент по овърдрафта в лева през януари 2021 г. в сравнение с януари 2020 г. нараства с 0,52 пр. п. до 15,11%, а по овърдрафта в евро спада с 1,07 пр. п. до 8,99%. 

През януари 2021 г. спрямо същия месец на 2020 г. средният лихвен процент по кредитите в лева, предоставени чрез кредитни карти извън безлихвен гратисен период, се увеличава с 0,28 пр. п. до 20,21%, а по тези в евро намалява с 0,26 пр. п. до 17,24%. 

Средният лихвен процент по кредитите за потребление в лева през януари 2021 г. спрямо януари 2020 г. се понижава с 0,50 пр. п. до 6,73%, а по кредитите за потребление в евро – с 0,67 пр. п. до 5,66%. 

При жилищните кредити в лева средният лихвен процент спада с 0,28 пр. п. до 3,21%, а по тези в евро намалява с 0,38 пр. п. до 4.27%. 

През януари 2021 г. в сравнение със същия месец на 2020 г. средният лихвен процент по овърдрафта в лева спада с 0,23 пр. п. до 2,54%, а по овърдрафта в евро – с 0,25 пр. п. до 2,10%. Средният лихвен процент по кредитите, различни от овърдрафт, в левове намалява с 0,24 пр. п. до 2,97%, а по тези в евро – с 0,20 пр. п. до 2,56%. 

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: