Централната банка повиши прогнозата за ръста на БВП до 4,1% за 2021 г.

Централната банка повиши прогнозата за ръста на БВП до 4,1% за 2021 г. Снимка: БНБ

Разчита се на вътрешното потребление и средствата по Националния план за възстановяване и устойчивост

Повишение на ръста на икономиката на България с 0,3 процента очаква Българската народна банка (БНБ) за 2021 г. Само преди три месеца прогнозата беше за 3,8% ръст на БВП за т.г., а сега анализаторите предвиждат 4,1 на сто. Съответно за 2022 г. се планира растеж от 4,6%, а за 2023 г. – 3,5%. За сравнение, мартенската прогноза на БНБ бе за 3,9% през 2022 г., след което да се забави до 3,2% през 2023 г.

Причина за промяната анализаторите намират в ускоряване на ваксинациите в ЕС и оттам раздвижване на индустрията и туризма, което пряко касае и нашата икономика.

Много се разчита и на средствата, които се очакват от проектите по Националния план за възстановяване и устойчивост, както и изменението на нетния износ. Очакванията са за 12,6 млрд. лв. безвъзмездни средства по различните програми и още под формата на различни нисколихвени заеми. 

Централната банка очаква вътрешното търсене да има основен положителен принос за растежа, което ще се дължи главно на частния сектор. „Отслабването на положителния принос на правителствения сектор за растежа на БВП ще отразява постепенното премахване на въведените по време на пандемията от COVID-19 антикризисни мерки, които ще бъдат в известна степен компенсирани от нарастване на финансираните със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост публични разходи, главно под формата на инвестиции в основен капитал", посочват икономистите на БНБ.

Предвижда се нетният износ да допринася положително за растежа на БВП през 2021 г. и 2022 г. в съответствие с допусканията за подобряване на икономическата активност в основните търговски партньори на България и за частично възстановяване на износа на услуги. През 2023 г. нетният износ ще има отрицателен принос за растежа на реалния БВП най-вече под влияние на прогнозираното силно вътрешно търсене.

Годишната инфлация се очаква да се ускори до 3,5% в края на тази година. „За възходящата динамика на инфлацията ще допринесат главно същественото повишение на цените на енергийните продукти и засилването на инфлацията при храните в съответствие с допускането за поскъпване на тези продукти в евро на международните пазари. В същото време допусканията за понижение на международните цени през останалата част от прогнозния хоризонт ще бъдат предпоставка за забавяне на общата инфлация в България в периода 2022–2023 г.", уточняват от Българската народна банка.

Според БНБ основен риск пред прогнозата остава разпространението на COVID-19 и по-конкретно вероятността за ново затягане на ограничителните мерки в световен мащаб.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: