Лихвите по сметките на бизнеса в банките са трайно отрицателни

Лихвите по сметките на бизнеса в банките са трайно отрицателни Снимка: pixabay.com

Лихвите по влоговете на фирмите в българските банки, открити през ноември 2020 г., не носят никакъв доход, даже напротив – отрицателни са, сочи лихвената статистика на БНБ към 30 ноември. Средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове през ноември намалява спрямо 12 месеца по-рано до -0,07%, а по тези в евро се увеличава с 0,04 пр.п. до 0,00%, четем в отчета на централната банка. В сравнение с месец по-рано тези лихви се понижават минимално както по влоговете в левове, така и в евро. 

Ако се върнем назад и погледнем статистиката на централната банка, положението с отрицателните лихви не е новост. По отношение на отрицателните корпоративни сметки нещата са такива от повече от година

През ноември 2020 г. в сравнение с ноември 2019 г. средните лихвени проценти по депозитите с договорен матуритет в левове и в евро на домакинствата също спадат до 0,10%. В сравнение с октомври 2020 г. доходът по депозитите на гражданите също е намалял.

Същото е състоянието по овърнайт-депозитите в левове и евро през ноември 2020 г. 

При депозитите с договорен матуритет в левове на гражданите по старите сметки в банките средният лихвен процент се понижава с 0,05 пр.п. до 0,18%, а по тези в евро – с 0,06 пр.п. до 0,15%. В сравнение с ноември 2019 г. средният лихвен процент по депозитите, договорени за ползване след предизвестие, в левове се повишава с 0,25 пр.п. до 0,29%, а по тези в евро – с 0,49 пр.п. до 0,56%.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: