Пазаруваме най-много с банкноти от 50 лева

Пазаруваме най-много с банкноти от 50 лева

Парите в обращение нарастват към края на юни с над 18% спрямо година по-рано, съобщава БНБ

Най-много банкноти от 50 лева има в пуснатите от БНБ в обращение книжни пари в края на юни 2021 г. Петдесетолевките са с най-голям дял (35,68%) в общия брой на банкнотите в магазините, портфейлите и касите на банките, като към 30 юни техният брой възлиза на 188,7 млн. С най-малък дял (5,47%) e броят на банкнотите от 5 лева. Това става ясно от данните на Българската народна банка за паричното обращение за първото полугодие.

През второто тримесечие като негодни за последващо използване в обращение бяха отделени 8,6 млн. броя банкноти. Те представляват 4,71% от общия брой на обработените за отчетния период банкноти. С най-голям дял в общия брой на изтеглените от обращение банкноти са тези с номинал 10 лева (44,87%), следвани от банкнотите от 20 лева (36,22%) и от 50 лева (10,97%). По-малки са дяловете на отделените негодни банкноти от 5 и 100 лева, съответно 5,76% и 2,18%.

Парите в обращение в България към края на юни 2021 г. нарастват с 18,2% спрямо същия период година по-рано, достигайки 22,3098 млрд. лева, като самото повишение е с 3,4421 млрд. лева, показват данните на БНБ.

През второто тримесечие на настоящата година парите в обращение се увеличават с 5,2%, или с 1,101 млрд. лева в сравнение с първите три месеца на 2021 г. И през трите месеца на второто тримесечие на годината парите в обращение отбелязаха положителен месечен растеж, като най-висок (с 4%) беше той през април.

В края на юни 2021 г. делът на банкнотите в общата стойност на парите в обращение е 97,77%, а на разменните монети – 2,22%, съобщава БНБ.

Към края на юни в обращение са 528,9  млн. броя банкноти, които са с 18,8 млн. броя, или с 3,7% повече в сравнение с края на март 2021 г. За същия период общата им стойност нарасна с 5,3%, достигайки към 30 юни 21,7726 млрд. лева.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: