Парите по милионерските депозити в банките с нов рекорд

Парите по милионерските депозити в банките с нов рекорд Снимка: БНБ

И фирми, и граждани продължават да увеличават парите си по сметки в банките, но броят на спестителите намалява

Броят на милионерите по сметки в банките намаля с 26 за три месеца - от януари до края на март 2021 г. Това сочи статистиката на Българска народна банка за първите три месеца на годината. Към крайната дата обаче парите по влоговете от над 1 млн. лв. са 3,170 млрд. лв. (нов рекорд) или с 34,8 на сто повече, отколкото година по-рано. Което показва, че сметките се окрупняват - по-малко хора държат повече пари. 

Общата сума на депозитите на сектори Нефинансови предприятия, Финансови предприятия и Домакинства и НТООД към края на първото тримесечие на 2021 г. е почти 95,670 млрд. лева и се увеличава на годишна база с 12,2%.

Вложенията на бизнеса за първите три месеца на годината са 29,971 млрд. лева и нарастват на годишна база с 16,1%, докато по брой те дори намаляват с 1,2 на сто. Което означава, че по ред причини сметките в банките се окрупняват. Това се вижда и от разбивката по размер на влоговете – с най-голям ръст са сметките от 500 хил. до 1 млн. лв., които се увеличават на годишна база почти с една трета (29,7%), докато при тези до хиляда лева има намаление с 2,6 на сто. За периода при депозитите на бизнеса преобладават тези с размер над 1 млн. лв. с дял от 52,9%.

Трите отрасъла с най-големи дялове в общата сума на депозитите за сектора са Търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети (25,4%), Преработваща промишленост (15%) и Строителство (10,3%). 

Депозитите на сектор Финансови предприятия в края на март 2021 г. са 6,8 хил. броя, което представлява нарастване със 7,1% спрямо края на същия месец на 2020 г. В края на първото тримесечие на 2021 г. размерът на тези депозити е 2,846 млрд. лева и намалява на годишна база с 14,2%.

При Домакинства и НТООД се наблюдава същият тренд, както и при фирмите - броят на депозитите намалява на годишна база, а расте количеството на парите в тях. Размерът на тези депозити в края на март 2021 г. нараства с 12%, достигайки 62,852 млрд. лв., докато броят им намалява с 1,6%. 

Към края на март 2021 г. в общата сума на депозитите преобладават тези с размер над 50 хил. до 100 хил. лв. с дял от 16,8%. 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: