Печалбата на банките през февруари расте с 9,2 процента годишно

Печалбата на банките през февруари расте с 9,2 процента годишно Снимка: БНБ

До края на февруари са одобрени 84 220 кредита на граждани за 1,820 млрд. лв., разсрочените суми на фирмите са 6,483 млрд. лв.

Печалбата на банковата система към края на февруари 2021 г. е 169 млн. лв., с 14 млн. лв. (9,2%) повече от отчетената за първите два месеца на миналата година. Това става ясно от данните на БНБ за състоянието на банковата система в България за първите два месеца на 2021 г. За миналата година централната банка отчете спад на печалбата на банките с 51,4% спрямо предходната 2019 г.

Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, в края на февруари са 89 млн. лв., с 2 млн. лв. (2,5%) повече от начислените година по-рано. Този показател на практика отразява загубите на банковата система вследствие на невърнатите кредити от клиенти.

По Реда за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества – финансови институции (т.нар. мораториум по кредитите заради пандемията), към 28 февруари 2021 г. са подадени общо 118 088 искания с брутна балансова стойност на задълженията 9,025 млрд. лв., от които са одобрени 97 681 броя в размер на 8,303 млрд. лв. 

Припомняме, че днес, 31 март 2021 г., изтича срокът за приемане на искания за отсрочване на задължения по мораториума.

Предприятията са внесли 14 606 искания за 6,912 млрд. лв., от които към края на февруари са одобрени 13 461 броя за 6,483 млрд. лв. 

Домакинствата са подали 103 482 искания за отсрочване на задължения на стойност 2,113 млрд. лв., от които към края на февруари са одобрени 84 220 броя за 1,820 млрд. лв. 

Спрямо 31 януари 2021 г. или само за един месец общият брой на одобрените искания от предприятия и домакинства се увеличава с 2497, а брутният размер на одобрените задължения, обект на частния мораториум, нараства с 19 млн. лв. (0,2%).

Активите на банковата система през февруари нарастват с 1,3 млрд. лв. (1%) и достигат 125,8 млрд. лв. 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: