Австрия е инвеститор №1 у нас за 2020 година

Австрия е инвеститор №1 у нас за 2020 година Снимка: pixabay.com

Показателите за инвестиционната активност в България за миналата година навсякъде са отрицателни

Отново най-голям инвеститор в България е Австрия. За периода януари - декември 2020 г. австрийските вложения у нас възлизат на 303,1 млн. евро, следвани от Германия (294,5 млн. евро) и Швейцария (207,2 млн. евро). Данните са от статистиката на БНБ.

По предварителни данни преките инвестиции на българския бизнес в чужбина за периода януари - декември 2020 г. възлизат на 149,3 млн. евро при 313,7 млн. евро за същия период на 2019 г. Само за декември 2020 г. нетният поток е положителен и възлиза на 10,5 млн. евро. В сравнение със същия месец на 2019 г. обаче инвестициите са с 341,8 млн. евро по-малко. 

Инвестициите на чуждестранни лица в недвижими имоти са с отрицателен знак и възлизат на 1,8 млн. евро, при положителен нетен поток от 5,8 млн. евро за януари - декември 2019 г. 

По предварителни данни реинвестираната печалба (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството) е положителна и възлиза на 622,5 млн. евро. Година по-рано обаче, в края на 2019 г., тази сума е била 808,6 млн. евро.

Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е отрицателен и възлиза на 986 млн. евро за януари - декември 2020 г., което е с 644,2 млн. евро по-малко от дяловия капитал за същия период на предходната година.

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: