Преките чужди инвестиции се сринаха през септември

Преките чужди инвестиции се сринаха през септември Снимка: unsplash.com

Още по-голямо е намалението при вложенията в ценни книжа и дялови участия

В края на септември 2020 г. преките инвестиции в България са намалели с 250,3 млн. евро, показват данните от статистиката на БНБ. За сравнение – точно преди една година салдото е било положително с 20,8 млн. евро. Общо за деветте месеца на годината в страната са влезли 624,4 млн. евро по-малко (1,1% от БВП). Година по-рано преките инвестиции са били със 703,8 млн. евро по-малко, но процентът от БВП е същият – 1,1%.

Преките инвестиции – активи се повишават със 169,7 млн. евро при нарастване със 183,9 млн. евро за септември 2019 г. За деветте месеца на 2020 г. общото им увеличение е 328,7 млн. евро при повишение с 461,9 млн. евро за същия период на 2019 г.

Преките инвестиции – пасиви нарастват с 420 млн. евро при повишение със 163,1 млн. евро за септември 2019 г. За януари–септември 2020 г. те са с 953 млн. евро повече (1,7% от БВП) при увеличение с 1165,7 млн. евро (1,9% от БВП) за януари – септември 2019 г.

Преките инвестиции в чужбина за септември 2020 г. нарастват с 18,6 млн. евро, при увеличение със 74,1 млн. евро за септември 2019 г. За януари – септември 2020 г. те са се увеличили със 105,1 млн. евро, докато преди една година са били над три пъти повече - 352,6 млн. евро.

Портфейлните инвестиции (вложенията в ценни книжа и дялови участияв компании в страната) са по-малко с 1572,6 млн. евро при положителна стойност от 212,5 млн. евро за септември 2019 г. За януари–септември 2020 г. салдото е положително в размер на 144,1 млн. евро (0,3% от БВП) при положително салдо от 1001,1 млн. евро (1,6% от БВП) за същия период на 2019 г.

Портфейлните инвестиции–активи (направени от български граждани в чужбина) за септември 2020 г. нарастват с 267,6 млн. евро при увеличение с 238,7 млн. евро за септември 2019 г. За януари – септември 2020 г. те растат с 1951,8 млн. евро (3,4% от БВП) при увеличение с 968 млн. евро (1,6% от БВП) за същия период на 2019 г.

Портфейлните инвестиции–пасиви (това са вложенията, направени от чуждестранни граждани и фирми у нас в ценни книжа и закупуване на дялови участия) за септември 2020 г. нарастват с 1840,3 млн. евро при увеличение с 26,2 млн. евро за септември 2019 г. За януари – септември 2020 г. портфейлните инвестиции-пасиви нарастват с 1807,7 млн. евро (3,2% от БВП) при намаление с 33,1 млн. евро (0,1% от БВП) за същия период на 2019 г. Според експерти става въпрос за голяма еднократна покупка на компания или дял, направена от чуждестранен контрагент.