Два пъти по-малко чужди инвестиции в България през 2020 г.

Два пъти по-малко чужди инвестиции в България през 2020 г. Снимка: pixabay.com

Точно толко се свива и общата сума на всички видове вложения в икономиката ни

За януари–декември 2020 г. преките чуждестранни инвестиции в страната нарастват с 561,7 млн. евро (при увеличение с 1138,5 млн. евро за януари–декември 2019 г.). Или за една година от чужбина са направени над два пъти по-малко вложения в българската икономика.

Преките чуждестранни инвестиции у нас (отчетени в съответствие с принципа на първоначалната посока на инвестицията) по предварителни данни намаляват с 261,8 млн. евро за декември 2020 г., при понижение с 86,4 млн. евро за декември 2019 г. 

Преките инвестиции в чужбина за януари–декември 2020 г. се увеличават със 149,3 млн. евро (при повишение с 313,7 млн. евро за януари–декември 2019 г.). 

За януари–декември 2020 г. салдото по статията Преки инвестициив България е отрицателно в размер на 412,4 млн. евро (0,7% от БВП) при отрицателно салдо от 824,8 млн. евро (1,3% от БВП) за същия период на 2019 г. Или общата сума на всички инвестиции, направени в страната (включително и от български фирми, а не само чуждестранните), забавя двойно спада.

Преките инвестиции – активи (които са направени от българи в чужбина) за януари–декември 2020 г. се увеличават със 187 млн. евро (0,3% от БВП) при повишение с 646,8 млн. евро (1,1% от БВП) за същия период на 2019 г. 

Преките инвестиции – пасиви (това са средствата, които чужди фирми инвестират у нас) за януари–декември 2020 г. нарастват с 599,4 млн. евро (1% от БВП) при увеличение с 1,472 млн. евро (2,4% от БВП) за януари–декември 2019 г.

Салдото по статия Портфейлни инвестиции е положително в размер на 178,3 млн. евро при положителна стойност от 261,5 млн. евро за декември 2019 г. Това са вложенията, направени в ценни книжа и акции с цел реализиране на печалба. За януари–декември 2020 г. салдото е положително в размер на 615,1 млн. евро (1% от БВП) при положително салдо от 1600,4 млн. евро (2,6% от БВП) за същия период на 2019 г. 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: