Преките чужди инвестиции се свиха с още 63,2% до април

Преките чужди инвестиции се свиха с още 63,2% до април Снимка: pixabay.com

Нидерландия и Франция първи по вложения, най-много капитали са изтеглили Великобритания и Русия

Най-големият чуждестранен инвеститор в България за първите четири месеца на 2021 г. е Нидерландия с нетни преки вложения от 218,5 млн. евро, следвана от Франция със 146,1 млн. евро. Това сочи статистиката на Българската народна банка (БНБ) за периода.

А най-бързо напускат страната ни с най-много изтеглени капитали Обединеното кралство и Русия, откъдето нетните вложения са отрицателни в размер съответно на минус 191,1 млн. евро и минус 145,2 млн. евро.

Преките чужди инвестиции в България за периода януари-април 2021 г. са 187,9 млн. евро, обявиха още от БНБ. Те намаляват с 322,3 млн. евро (-63,2%) спрямо същия период на миналата година, когато привлечените капитали са били 510,3 млн. евро. Само през април преките чужди инвестиции възлизат на 93,8 млн. евро, при 169,2 млн. евро година по-рано.

Привлеченият дялов капитал (вноски на чуждестранни компании в капитала на български дружества, както и постъпления по сделки с недвижими имоти) е отрицателен и възлиза на 116,5 млн. евро за периода от януари до април. Това означава, че чуждестранни компании продават бизнеса си на български фирми и се оттеглят от пазара в страната. Привлеченият дялов капитал е по-малък с 69 млн. евро спрямо същия период на миналата година, когато също е бил отрицателен в размер на -47,5 млн. евро.

Нетните инвестиции на чуждестранни фирми и граждани в недвижими имоти са отрицателни в размер на -0,9 млн. евро, при положителни вложения от 0,1 млн. евро за първите четири месеца на м.г.
По предварителни данни реинвестираната печалба от чуждестранни собственици в български дружества е положителна и възлиза на 585,3 млн. евро, при 469,4 млн. евро година по-рано.

Промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чужди инвеститори по финансови и търговски кредити е отрицателна и възлиза на -280,9 млн. евро, при положителна стойност от 88,4 млн. евро година по-рано. Това означава, че български компании връщат получени по-рано търговски кредити от дружества зад границата.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: