Поредна порция дълг за 300 млн. лева взема правителството

Поредна порция дълг за 300 млн. лева взема правителството Снимка: БНБ

Това става на четвърти за тази година аукцион при лихва 0 процента, държавните задължения от януари стават 800 млн. лева

Българска народна банка (БНБ) обяви, че ще проведе аукцион на 22 март 2021 г. за продажба на лихвоносни съкровищни облигации със срочност пет години (1826 дневни). Търгът се организира по поръчка на Министерството на финансите и е четвърти по ред за тази година. Той е от отворен тип с фиксиран лихвен процент от 0% годишна лихва с падеж 24.02.2026 г. на стойност от 300 млн. лева.

Предишният аукцион, който Министерството на финансите проведе на 8 март 2021 г.  в обем от 200 млн. лв. и с падеж 17.08.2031 г., се провали, въпреки че участниците на пазара подадоха поръчки със съвкупна номинална стойност от 353,55 млн. лв., като постигнатият коефициент на покритие бе 1,77. Но финансовото ведомство не одобри заявените поръчки, „отчитайки състоянието на фиска и наличния фискален резерв, както и целта за финансиране при оптимална възможна цена“, както съобщиха оттам, недоволни от поисканата висока цена на книжата.

На сега обявения аукцион първичните дилъри могат да участват в аукциона със състезателни поръчки както от свое име и за своя сметка, така и от свое име, но за сметка на свои клиенти.

Допуска се участие и с несъстезателни поръчки от свое име, но за сметка на свои клиенти, които не са банки или инвестиционни посредници, включително и такива, установени в друга държава членка или в трета страна.

Максималното количество ДЦК, което един участник може да придобие със състезателни поръчки, е размер 50 на сто от предназначеното за продажба чрез състезателни поръчки количество, уточняват от БНБ. 

Съотношението на ДЦК, предлагани със състезателни и несъстезателни поръчки, е 50 на сто към 50 на сто от общото предложено количество.

От Министерство на финансите пък съобщават, че ще се предлагат за продажба допълнителни количества от предишна емисия от 24.02.2021 г. на аукционен принцип.

Министерството си запазва правото да отхвърля всички, респективно да одобрява определени поръчки, както и да одобрява количество, различно от предварително обявеното, напомня БНБ.

От началото на годината досега правителството изтегли дълг в размер на 500 млн. лева в рамките на два аукциона.

През 2020 г. на вътрешния пазар бяха пласирани ДЦК с обща номинална стойност от 1,2 млрд. лева.

За 2021 г. правителството е заложило таван за поемане на нов дълг от 4,5 млрд. лева.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: