Новият държавен дълг е с отрицателна доходност

Новият държавен дълг е с отрицателна доходност Снимка: БНБ

От началото на годината това е втора дългова емисия, общата сума досега е 500 милиона лева

Министерството на финансите пусна в обращение нова емисия петгодишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирана в лева, с падеж 24 февруари 2026 година. На проведения от Българската народна банка втори аукцион от началото на тази година са пласирани успешно ДЦК за 200 млн. лв. съвкупна номинална стойност при среднопретеглена годишна доходност в размер на -0,17%, съобщи финансовото ведомство.

Общият размер на подадените поръчки достигна 420,40 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 2,1. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 45 базисни точки. 

От страна на участниците беше отчетен висок интерес, като най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките (63%), следвани от застрахователните дружества (24%), пенсионни фондове (8%) и други инвеститори (5%).

От централната банка информират, че до участие в аукциона бяха допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 420,400 млн. лева, в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 74 млн. лева. Постигнатият коефициент на покритие е 2,10. Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 100,41 лв. на 100 лв. номинал.

В аукциона участваха девет първични дилъри на ДЦК.

Министерството на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисията на аукционен принцип.

Това е втора емисия за тази година. Преди седмица, на 15 февруари Министерството на финансите успешно пласира част от емисия държавни ценни книжа за 300 млн. лева след проведения първи за тази година аукцион от БНБ. На него бяха продадени лихвоносни съкровищни облигации (десет години и шест месеца) с падеж 17 август 2031 година, при фиксиран годишен лихвен процент от 0,10%.

През 2020 г. на вътрешния пазар бяха пласирани ДЦК с обща номинална стойност от 1,2 млрд. лева.

За 2021 година правителството е заложило таван за поемане на нов дълг от 4,5 млрд. лева.

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: