Дефицитът на сектор „Държавно управление“ на ЕС е -924 883 млн. евро

Дефицитът на сектор „Държавно управление“ на ЕС е -924 883 млн. евро Снимка: pikist.com/

България и ЕК: дефицит и дълг на институционален сектор „Държавно управление“ през 2020 г.

По предварителни данни на Евростат през 2020 г. дефицитът на институционален сектор „Държавно управление“ на Европейския съюз възлиза на -924 883 млн. евро, или -6,9% от БВП, и нараства спрямо 2019 г.

През 2020 г. всички държави членки докладват дефицит. Най-висок дефицит е отчетен в  Испания (-11,0%), Малта (-10,1%), Гърция (-9,7%), Италия (-9,5%), Белгия (-9,4%), Франция и Румъния (по -9,2%), Австрия (-8,9%), Словения (-8,4%), Унгария (-8,1%), Хърватия и Литва (по -7,4%) и Полша (-7,0%). Всички държави членки с изключение на Дания (-1,1%) отчитат дефицит над 3% от БВП.

В края на 2020 г. дългът на ЕС възлиза на 12 078 219 млн. евро, или 90,7% от БВП. Най-нисък дълг като процент от БВП е отчетен в Естония (18,2%), Люксембург (24,9%), България (25,0%), Чехия (38,1%) и Швеция (39,9%). 

Четиринадесет държави членки отчитат ниво на държавен дълг по-високо от 60% от БВП за 2020 г., като най-високо е нивото в Гърция (205,6%), Италия (155,8%), Португалия (133,6%), Испания (120,0%), Кипър (118,2%), Франция (115,7%) и Белгия (114,1%).

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: