Министерството на финансите дава указания за счетоводните отчитания

Министерството на финансите дава указания за счетоводните отчитания Снимка: МФ

Министерството на финансите публикува Указание относно отчитане на приходи от държавни помощи във връзка с преодоляване на последствията от пандемията от COVID-19. То е издадено на основание чл. 15, т. 2 от Закона за счетоводството.

Целта на указанието е да даде разяснения и насоки за счетоводното отчитане на различните програми и мерки за предоставяне на държавни помощи за преодоляване на последствията от пандемията с коронавирус.

Обект на тези указания са например преките парични преводи, преотстъпване на данъци, опрощаване на задължения към бюджета, опрощаване на заеми или отпускане на безлихвени заеми и пр. 

Целият текст на указанията може да бъде намерен на сайта на Министерството на финансите.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: