Сектор „Държавно управление“ отчита бюджетен дефицит от -4056 млн. лв.

Сектор „Държавно управление“ отчита бюджетен дефицит от -4056 млн. лв. Снимка: pikist.com

НСИ публикува данни за дефицита и дълга на сектор „Държавно управление“ в Република България през 2020 г.

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ)  през 2020 г. институционален сектор „Държавно управление“ отчита бюджетен дефицит от -4056 млн. лв., или  -3,4% от БВП. 

Дефицитът в подсектор „Централно управление“ е в размер на -4551млн. лв., или -3,8% от БВП.  

Подсектор „Местно управление“ е реализирал излишък от 330 млн. лв., а подсектор „Социалноосигурителни фондове“ е реализирал излишък от 165 млн. лева.

Дългът на Р България за 2020 г. е в размер на 29 703 млн. лв., или 25,0% от БВП.

 

                     БВП, държавен дефицит (-)/излишък (+) и дълг на Р България

 

Показатели2017201820192020
БВП - млн. лв.102345109743119772118605
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление“ - млн. лв.121622162559-4056
Дефицит (-)/излишък (+) на сектор „Държавно управление“ - % от БВП1,22,02,1-3,4
Дълг на сектор „Държавно управление“ - млн. лв.25 90824 43124 21229 703
Дълг на сектор „Държавно управление“ - % от БВП25,322,320,225,0

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: