Нов държавен дълг от 200 млн. лева поема правителството

Нов държавен дълг от 200 млн. лева поема правителството Снимка: МФ

Успешно бяха продадени облигации от 300 млн. лева, заявките бяха почти двойно повече

Нова емисия лихвоносни съкровищни облигации за 200 млн. лв. пуска Министерството на финансите на 22 февруари 2021 г. Това е втора емисия за тази година. Българската народна банка ще проведе аукциона за ДЦК, които са със срочност пет години (1826 дневни) от отворен тип с фиксиран лихвен процент от 0,00 и с падеж 24.02.2026 г. при условия, определени от Министерството на финансите. Аукционът ще се проведе на 24.02.2021 г., съобщават още от БНБ.

В същото време Министерството на финансите пласира първата за годината емисия държавни ценни книжа за 300 млн. лева с падеж 17.08.2031 г. при среднопретеглена годишна доходност 0,14%, съобщиха от финансовото ведомство.

„До участие в аукциона бяха допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 555 650 000 лв., в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 99 800 000 лв. Постигнатият коефициент на покритие е 1,85. Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 98,85 лв. на 100 лв. номинал, на която съответства среднопретеглена годишна доходност 0,21%", поясниха от БНБ. 

В аукциона са участвали 9 първични дилъри на ДЦК. Участниците показаха висок интерес към книжата, а най-голямо количество ДЦК придобиха банките – 66,7%, следвани от застрахователните дружества, придобили 20,7%, пенсионни и гаранционни фондове – 6,7 %, договорни фондове – 2,6%, и други инвеститори – 3,3%.

От БНБ поясняват, че Министерството на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисията на аукционен принцип.

Нека припомним, че през 2020 г. година бяха пласирани ДЦК с обща номинална стойност от 1,2 млрд. лева - една нова 5-годишна емисия на ДЦК, деноминирани в лева, и бе преотворена емисия от 2019 г. със срочност 10,6 години. 

За 2021 г. правителството е заложило таван за поемане на нов дълг от 4,5 млрд. лева.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: