Дългът на държавата расте с нови 200 милиона лева

Дългът на държавата расте с нови 200 милиона лева Снимка: БНБ

БНБ организира трети поред за тази година аукцион на ДЦК. С него изтегленият държавен заем достига 700 млн. лева

Българска народна банка (БНБ) обяви на 8 март нов аукцион за продажба на лихвоносни съкровищни облигации от отворен тип с фиксиран лихвен процент и срочност десет години и шест месеца (3 833 дневни).  Номиналната стойност на предложеното количество е 200 млн. лева, лихвеният процент е фиксиран на 0,10%.

По решение на Министерството на финансите първичните дилъри могат да участват в аукциона и с несъстезателни поръчки от свое име, но за сметка на свои клиенти, които не са банки или инвестиционни посредници, включително и такива, установени в друга държава членка на ЕС или в трета страна.

Съотношението на ДЦК, предлагани със състезателни и несъстезателни поръчки, е 50% към 50% от общото предложено количество.

Министерството на финансите си запазва правото да отхвърля всички, респективно да одобрява определени поръчки, както и да одобрява количество, различно от предварително обявеното, съобщават още от ведомството.

Това е третият аукцион от началото на годината като при първите два най-голяма активност имаше от страна на банките. При петгодишните облигации, предложени в края на февруари, беше постигната отрицателна доходност.

От началото на годината към момента е набран нов дълг от половин милиард лева във вид на държавни ценни книжа (ДЦК).

През 2020 г. на вътрешния пазар бяха пласирани ДЦК с обща номинална стойност от 1,2 млрд. лева.

За 2021 година правителството е заложило таван за поемане на нов дълг от 4,5 млрд. лева.

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: