Приходите надвишават разходите в хазната със 137 млн. лева през февруари

Приходите надвишават разходите в хазната със 137 млн. лева през февруари Снимка: МФ

Преди година обаче те са били 1,480 млрд. лева, или над десет пъти повече, отчита Министерство на финансите

Приходите надвишават разходите по консолидираната фискална програма (КФП) към февруари 2021 г. със 137 млн. лв. (0,1 % от прогнозния БВП). За сравнение, за първите два месеца на 2020 г. бе отчетено превишение на приходите над разходите в размер на 1,480 млрд. лв. или над десет пъти повече. Изчислението е на Министерството на финансите, на база предварителни данни и оценки, съобщават от там.

Основни параметри по КФП

Приходите, помощите и даренията по КФП към февруари 2021 г. се очаква да бъдат в размер на 7,361 млрд. лв. (15,5 % от годишния разчет). 

Съпоставени със същия период на предходната година, те намаляват със 103 млн. лв. Постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) намаляват със 114 млн. лева.

Разходите по консолидираната фискална програма (включително вноската на Република България в бюджета на ЕС) към февруари 2021 г. са в размер на 7,224млрд. лв., което е 13,8% от годишния разчет.  

За сравнение, разходите по КФП за същия период на 2020 г. бяха 5,984 млрд. лева. Ръстът на разходите спрямо същия период на 2020 г. е свързан главно с предприетите социално-икономически мерки за преодоляване на негативните ефекти от пандемията от COIVID-19, включително изплатените добавки от 50 лева към пенсиите на всички пенсионери за януари и февруари, по-високите здравноосигурителни плащания, разходите за субсидии по сметките за средства от ЕС, както и базов ефект при разходите за пенсии от увеличението от юли 2020 г., увеличените размери на минималната и максималната пенсия от началото на годината и други.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена  към февруари 2021 г. от централния бюджет, възлиза на 393,1 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: