Правителството преизпълни приходите в хазната за 2020 година

Правителството преизпълни приходите в хазната за 2020 година Снимка: МФ

Касовото изпълнение на бюджета обаче е на червено с 3,5 милиарда лева, причина са мерките против пандемията от COVID-19

Държавната хазна е на червено с 3,532 млрд. лева, показват отчетите на Министерство на финансите към края на 2020 г. 

Данните са за изпълнението на консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа, а отрицателният резултат представлява 3% от прогнозния БВП. 

Приходите, помощите и даренията за 2020 г. са 44,309 млрд. лв. и нарастват с 260,2 млн. лв., въпреки негативните ефекти на пандемията върху макроикономическите перспективи.

Общата сума на данъчните постъпления включително приходите от осигурителни вноски възлиза на 35,848 млрд. лв., което представлява 102,7% спрямо планираните за годината. Отчетеното превишение на разчетите в групата се дължи основно на по-високите от планираните постъпления от корпоративни данъци, данъци върху доходите на физическите лица, ДДС и осигурителни вноски.

Приходите от преки данъци са 6,914 млрд. лв. или 105,1% спрямо предвидените в разчетите за годината. 

Постъпленията от косвени данъци са 16,722 млрд. лв. (102,5% спрямо планираното), като приходите от ДДС са 11,021 млрд. лв. (103,6 % спрямо планираните), приходите от акцизи възлизат на 5,444 млрд. лв. (99,9 % от разчета), а тези от мита са 209,9 млн. лв. (112% спрямо годишните разчети). 

Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 11,008 млрд. лв., което е 101,9% спрямо планираното.

Разходите по Консолидираната фискална програма (включително вноската на България в бюджета на ЕС) за 2020 г. възлизат на 47,840 млрд. лв., което е 98,1 % от годишните разчети. За сравнение разходите по КФП за 2019 г. бяха 45,201 млрд. лв. По-високите разходи са свързани основно със социално-икономическите мерки за минимизиране на ефектите от кризата, в т.ч. плащанията по мярка 60/40, плащанията към заетите на първа линия в борбата с пандемията, разходите за закупуване на медикаменти и ваксини, изплащане на месечни добавки от 50 лева към пенсиите на всички пенсионери от август до декември, плащания към бизнеса и земеделските стопани, както и други разходи по одобрените мерки. 

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС възлиза на 1,296 млрд. лв.

Размерът на фискалния резерв към 31.12.2020 г. е 8,6 млрд. лв., в т. ч. 8,5 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,1 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

 

Последвайте ни в ТЕЛЕГРАМ

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: