Къде е най-лесно да започнете бизнес в Европа

Къде е най-лесно да започнете бизнес в Европа Снимка: supportadventure.com

През 2023 г. в ЕС са функционирали 24.4 милиона малки и средни предприятия (МСП) с близо 85 милиона служители, което ги превръща в „гръбнака” на икономиката в по-малките региони и градове на ЕС, посочва Euronews

Блокът предлага редица схеми за финансиране и подкрепа на МСП като Програмата за единния пазар, Механизма за свързване на Европа (CEF) и Хоризонт Европа, плюс информационни бизнес-платформи и програми като YourEurope, EnterpriseEuropeNetwork и „Еразъм” за млади предприемачи.

Световната банка определи пет европейски държави, в които е най-лесно да се започне и развива бизнес, класирайки ги по 10 критерия: стартиране на бизнеса, процедури за разрешителни за строеж, включване в електрозахранването, регистриране на собственост, кредитиране, защита на инвеститорите, данъци, трансгранична търговия, сила на договорите и процедура за несъстоятелност.

Предимствата на Ирландия са високодоходната икономика,развитите дигитални системи, една от най-ниските корпоративни данъчни ставки в света (12.5%) и Спогодби за двойно данъчно облагане със 72 страни. Страната е член на ЕС, ОИСР и еврозоната, а английският е един от основните езици. Всяка година EnterpriseIreland инвестира в около 200 стартиращи компании, което привлича предприемачи от цял свят, като тези от Обединеното кралство, Исландия, Норвегия, Швейцария и ЕС могат да открият магазин без разрешителни или визи. 

България е много предпочитан нов бизнес център в Източна Европа заради сравнително лесното създаване на компания, ниските административни разходи в сравнение с по-голямата част от Европа и корпоративен данък от само 10%. Чуждите компании нямат законови ограничения за закупуване на земя, разходите за живот са сравнително ниски, работната ръка е евтина и същевременно висококвалифицирана и многоезична. Като член на ЕС България предлага достъп до Единния европейски пазар, както и до пазари като Турция, Северна Македония и Сърбия. Проблем за бизнеса в страната все още остава корупцията. 

Country Profile - Easy & Simple Company Formation Service in Bulgaria
България е атрактивен бизнес-център в Източна Европа, снимка - company-bulgaria.com

Нидерландия разполага с изключително космополитна, високообразована и квалифицирана работна сила, която реализира около 5.96% от икономиката на ЕС. Правителството предоставя широк спектър схеми и данъчни стимули за подпомагане на бизнеса и новите предприятия. Данъчната ставка от 25.8% е по-.висока, но според мнозина представители на бизнеса, си струва заради удобното местоположение и достъпа до пазари. Правителството възстановява различни разходи за компании, които провеждат научни изследвания или разработват иновативни продукти, особено в областта на технологиите, роботиката и изкуствения интелект. На добър успех се радва и търговията на дребно.

С инфраструктура и технологии от световна класа, Швеция е друг център за технологични предприемачи и стартиращ бизнес. Строителният сектор в най-голямата скандинавска икономика процъфтява, разпростирайки се в цяла Северна Европа, така че Швеция е добро място за строителния бизнес. Сред преимуществата на страната са стабилното управление и ниската корупция. 

Според Британската бизнес банка, всяка година в Обединеното кралство се създават около 360 000 нови предприятия. Процедурата е сравнително бърза, лесна и евтина, като молбите, изтпратени по пощата, се обработват в рамките на 8 до 10 дни, а онлайн заявките - за 24 часа. Великобритания подкрепя стартиращи компании през първите години след създаването им, включително с разнообразен спектър данъчни облекчения. Корпоративният данък за всички дружества с ограничена отговорност е 25%, а работната сила е висококвалифицирана и адаптивна. Предлагат се редица възможности за групово финансиране, държавни субсидии и консултации чрез различни държавни служби.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: