Ипотечните кредити растат с най-бързо темпо и през януари

Ипотечните кредити растат с най-бързо темпо и през януари Снимка: pixabay.com

Задълженията на бизнеса в началото на годината са 35,869 милиарда лева

Кредитите, отпуснати за бизнеса през януари 2021 г., нарастват с 3,4% на годишна база (3% годишно повишение през декември 2020 г.) и в края на месеца достигат 35,869 млрд. лв. (28,5% от БВП). 

Кредитите за Домакинства и НТООД са 25,576 млрд. лв. (20,3% от БВП) в края на януари 2021 г. Спрямо същия месец на 2020 г. те се увеличават с 6,3%. 

В края на януари 2021 г. жилищните кредити са 12,071 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 11,4% (11,6% годишно увеличение през декември 2020 г.). На практика ипотеките са сегментът от кредитния сектор, който расте с най-бързи темпове. Обяснението е във все по-ниските лихви, които банките предлагат при закупуване на нов дом със заем. Немалка част от придобиваните по този начин жилища са с инвестиционна цел, тъй като при криза вложенията в недвижимости са едни от най-сигурните. 

Потребителските кредити възлизат на 11,947 млрд. лв. и се увеличават с 4,7% спрямо януари 2020 г. (5% годишно повишение през декември 2020 г.). 

Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 4,301 млрд. лв. (3,4% от БВП) в края на януари 2021 г. В сравнение с януари 2020 г. те се увеличават с 4,4%.

Нетните чуждестранни активи са 67,021 млрд. лв. в края на отчетния месец при 66,635 млрд. лв. в края на декември 2020 г. Те нарастват с 16,7% в сравнение с януари 2020 г. (15,3% годишно повишение през декември 2020 г.). През януари 2021 г. чуждестранните активи се увеличават с 12,5% (12,3% годишен ръст през декември 2020 г.), като достигат 75,867 млрд. лева. 

Чуждестранните пасиви са 8,846 млрд. лв. и на годишна база намаляват с 11,6% (4,7% годишно понижение през декември 2020 г.).

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: