Ще можем ли да купуваме ток по "директен кабел"?

Ще можем ли да купуваме ток по "директен кабел"?

Производителите на соларна енергия настояват за промени в закона за енергетиката

Българска соларна асоциация е отправила мотивирано допълнение относно предложението на Електроенергийния системен оператор, отправено между първо и второ гласуване на закона за енергетиката. Това става ясно от становище, публикувано на стайта на сдружението. Промените, за които настояват от соларната асоциация, се отнасят до снабдяването с електрическа енергия на собствени обекти или обекти на клиенти, разположени на територията на страната. 

Макар съществуващото в момента законодателство да позволява подобен пренос, на практика електроразпределителните дружества издават редица откази за ползване на тяхната мрежа за снабдяване на собствени обекти по съответния ред, което практически превръща действащия член 119 от закона в неприложим. Освен това изключва например възможността да се продава част от произведената енергия на съседен битов потребител или производство. 

С предлаганите промени производителите на соларна енергия ще имат възможност да използват произведената от тях енергия както за собствени нужди, така и да я предлагат на други битови и небитови потребители. На практика, ще можем да купим слънчева енергия от съседа си. "Изменението, след приемането му, ще се отрази на Правилата на търговия с електрическа енергия, които трябва да следват смисъла на Закон за енергетиката и отдадената и приета енергия да не трябва да се предава през търговец на електроенергия", се посочва в становището. 

Целта е да се подпомогне създаването на т.нар. енергийни кооперативи, в които електричеството се предава и приема чрез директни електропроводи или през  
електроразпределителната мрежа, заплащайки определена от КЕВР такса пренос. По този начин се облекчава използването на електроразпределителната и преносна мрежа и се намаляват разходите на производителите и потребителите за отдаване и приемане на енергия от мрежата. В момента върху количеството енергия, консумирана на мястото на производството, се начисляват такси пренос, достъп и разпределение, които са дължими и от двете страни, поради това, че субектите са различни физически и юридически лица. 

До сега на територията на България няма осъществен нито един проект за енергиен кооператив, за разлика от Румъния и дори Сърбия. Кооперативите представляват общности от физически лица или публично-частни партньорства, които сами организират производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници, заемайки ролята на така наречените просюмъри (производители и потребители едновременно). Скорошно проучване показва, че до 2050 г. половината от гражданите на ЕС, включително местни общности, училища и болници, ще могат да произвеждат сами възобновяема енергия, задоволявайки 45% от енергийните си нужди. 

„За нас е важно промените в законодателството, свързани с облекчаване и стимулиране на ВЕИ, да се случват по-бързо и по-амбициозно. Подкрепяме предложената от Електроенергийния системен оператор промяна, като обаче държим тя да се отнася и за битовите потребители. Тази година предстои транспонирането на европейската директива за енергия от възобновяеми източници (REDII), като България следва да направи това до 30 юни 2021 г., определяйки съответно правата на гражданите си в областта на енергетиката. Няма причина този процес да бъде бавен повече“, споделя Малинка Николова, председател на БСА пред БНР. 

Все още не е ясна датата на гласуването на второ четене, но Българска соларна асоциация е организирала онлайн петиция в подкрепа на предложението за допълването на закона за енергетиката и събира публична подкрепа. 
 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: