Видинско училище ще се захранва с енергия от възобновяеми източници

Видинско училище ще се захранва с енергия от възобновяеми източници

Училището по изкуствата ще се превърне в модерна високоефективна сграда, в която значителна част от енергията се доставя от възобновяеми източници

Сградата на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ ще бъде обновена по проект на Община Видин за близо 2,4 млн. лв.

Това е възможно благодарение на одобрен проект на Община Видин по процедура „Енергийна ефективност в сгради“, подкрепена от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., чрез програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ (т.нар. „Норвежка програма“).

Проектът на Община Видин е един от 16-те одобрени по тази процедура. Той е на стойност 2 346 278 лв., от които 100% са безвъзмездна финансова помощ.

Проектното предложение е насочено към цялостна енергийна трансформация на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Видин от конвенционална към високоефективна сграда. Това ще бъде постигнато чрез изпълнението на енергоспестяващи мерки, които ще позволяват сградата значително да намали топлинните загуби.

Ще бъде изградена високоефективна геотермална инсталация, състояща се от 2 бр. термопомпени агрегати “вода- вода”, която ще замени използвания в момента водогреен котел на промишлен газьол.

Модерната геотермална инсталация ще е с обща отоплителна мощност 360 kW, които ще се присъединят към външен геотермален контур и ще се реализира т.н. „земносвързана геотермална термопомпена инсталация”.

Освен това училището ще се сдобие с фотоволтаична инсталация за покриване на собствените енергийни нужди, както и със системи за съхранение на енергията и за мониторинг и управление.

Всички тези мерки ще позволят над 90% от потребената енергия да е от възобновяеми източници. По този начин СУ „Св. св. Кирил и Методий“ ще се превърне в първата във Видин сграда с енергиен клас „А+“ – с близко до нулево  потребление на енергия.

С изпълнението на проекта ще се демонстрира и валидира новаторски подход за трансформация на конвенционални сгради във високоефективни, който ще може да се приложи от страна на Общината и по отношение на други публични сгради.

Предвижда се също така изграждане на сътрудничество между Община Видин и партньорите по проекта – Енергийна Агенция - Пловдив и NORCE Norwegian Research Centre AS, с цел придобиването на специфично ноу-хау и обмяна на добри практики в сферата на геотермалната енергия и офшорен вятър, посредством взаимни посещения и специализирани уебинари.

Община Видин

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: