Експерти: 2021 г. ще е рекордна за търговете за ВЕИ в Европа

Експерти: 2021 г. ще е рекордна за търговете за ВЕИ в Европа

Данните показват, че вятърната и слънчевата енергия ще представляват по-голямата част от капацитета, закупен през годината

След бурната 2020 г. европейските енергийни пазари могат да се настроят по-оптимистично за 2021 г., смятат експертите от Wood Mackenzie. Според тях и политиците, и участниците на пазара ще се фокусират върху необходимите стъпки за постигане на целите на Зелената сделка, поставени от ЕС. Анализаторите очакват една рекордна година за търговете за възобновяеми източници в Европа.  

Плановете са за нови мощности за общо 45 GW, което е значително по-високо в сравнение с последните години. Очаква се да бъдат инсталирани 17 GW вятърна и 6 GW слънчева енергия, като останалите търгове ще бъдат или технологично неутрални, или се прилагат за няколко източника. 

Предишни резултати от търгове показват, че няма гаранция, че целевите обеми ще бъдат постигнати, но през последните три години европейските търгове отчитат среден процент на възлагане от 70%. Ако същото ниво бъде достигнато през 2021 г., може да се очаква повишаване на капацитета до 30 GW.  

Планираните тръжни процедури за тази година включват четвъртия кръг на разпределение на Обединеното кралство в неговата схема за договори за разлика, при който страната ще се насочи към 12 GW предоставен капацитет за възобновяеми енергийни източници - два пъти повече спрямо предишния търг. Кръгът ще включва три технологични обекта за наземни вятърни и слънчеви източници, които ще се приемат отново в схемата.  

В Испания се очаква да се търгуват около 8 GW възобновяема енергия. Толкова ще се предлагат и в Полша - там ще се обяви първият търг за офшорен вятър (5,9 GW), който в съчетание с вече съществуващите мощности показва 8 GW. Франция ще се надява да проведе търгове за 2,9 GW слънчева енергия тази година. Португалия планира търг за „неконвенционални повърхности“, като ще се включат както плаващи фотоволтаици, така и инсталации до магистрали, тъй като правителството се стреми да проучва възможностите за употреба на неизползвана и по-евтина земя, която може да се използва за слънчеви проекти. 

Данните показват, че вятърната и слънчевата енергия ще представляват по-голямата част от капацитета, закупен през 2021 г. Въпреки че доставят нисковъглеродна енергия на ниска цена, те представляват предизвикателство за гъвкавостта на енергийните системи. Това вече се отразява на няколко европейски пазара на електроенергия, като отрицателните цени за „Ден напред“ и „В рамките на деня“ се появяват по време на периоди на високо, трудно за диспечиране производство на възобновяема енергия и ниско търсене. 

Като оставим настрана въпросите, свързани с развитието на пандемията, експертите очакват да се увеличи честотата на отрицателните цени.  

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: