Финансират системи за възобновяеми енергийни източници в държавните болници

Финансират системи за възобновяеми енергийни източници в държавните болници Снимка: МРРБ

С 30 млн. лв. ще се финансират системи за възобновяеми енергийни източници в държавните болници

Държавните лечебни заведения ще получат финансиране за възобновяеми енергийни източници, за да подобрят енергийната си ефективност и намалят сметките си за електроенергия. За целта ще бъдат осигурени близо 30 млн. лв. от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. 

Пилотният проект се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. по инструмента за възстановяване от кризата с COVID-19 REACT-EU. Общият бюджет по този инструмент е над 129 млн. лв. Това обяви заместник-министърът и ръководител на Управляващия орган на програмата Деляна Иванова на годишната среща за преглед на нейното изпълнение.

В момента процедурата за подпомагане на държавните болници е в етап на одобрение и се очаква да стартира до края на май. Бенефициент ще бъде Министерство на здравеопазването в партньорство с държавни лечебни заведения.

Пилотното изграждане на системи за производство на електроенергия чрез възобновяеми енергийни източници ще помогне на болниците да не са изцяло зависими от покупката на електрическа енергия, на природен газ или дизелово гориво за отопление. Мярката ще подпомогне значително болниците, разположени в стар сграден фонд, който е енергийно неефективен и консумацията на енергия е изключително висока. По този начин ще се облекчи финансовото им състояние и ще се намали замърсяването на околната среда. 

Деляна Иванова информира, че в процес на одобрение са още два проекта, насочени към здравната система с финансиране от 100 млн. лв. от ОПРР по линия на REACT-EU.

Първият е „Подкрепа на структури за извънболнична помощ и центрове по трансфузионна хематология за управление на кризи“. Той предвижда доставка на ново медицинско оборудване за структурите за извънболнична и центровете по трансфузионна хематология. Към него ще има модул за телемедицина, който ще позволява оказване на медицинска консултация в отдалечени населени места.

Вторият проект –„Укрепване на капацитета на болничната мрежа за реагиране при кризи“, включва строително-монтажни работи за създаване на изолирани зони за лечение и наблюдение на пациенти и осигуряване на необходимото медицинско и немедицинско оборудване, дихателна медицинска апаратура, легла за интензивно лечение, мобилни рентгенови апарати и др. Очаква се и двата проекта да бъдат одобрени до края на април.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: