Глобален пазар на соларни помпи - до 2027 г.

Глобален пазар на соларни помпи - до 2027 г. Снимка: https://pixabay.com/

Сегментът на плаващите соларни помпи се очаква да нарасне с CAGR от 8,7% през прогнозния период.

Пазар на соларни помпи по продукти (повърхностно засмукване, потопяеми и плаващи), промишленост за крайни потребители (селско стопанство, управление на водите и други) и по операции (помпа за променлив ток и помпа за постоянен ток): Анализ на глобалните възможности и прогноза за индустрията, 2020–2027 г.

Глобалният пазар на соларни помпи бива оценен на 1,21 млрд. долара през 2019 г. и се очаква да достигне 2,05 млрд. долара до 2027 г., регистрирайки CAGR от 6,8% от 2020 до 2027 г. През последните няколко години пазарът на соларни водни помпи се развива със значително темпо. Това се дължи на ниската цена на фотоволтаични панели, голямото наличие на производители на соларни водни помпи и информираността относно изпомпването на вода по този начин, дължаща се на регулациите в различните държави и местни правителства, целящи насърчаването на производството на енергия от възобновяеми източници и намаляването на нуждата от изкопаеми горива, като по този начит се минимизират вредните емисии. Бързото развитие на PV технологията е облагодетелствало пазара, като по този начин цената на соларните водни помпи става по-ниска.

Растежът на пазара на соларните помпи също бива засегнат, тъй като е силно зависим от износа/вноса, а също не бива да се пропуска и че международната търговия е значително ограничена поради блокирането на производствените съоръжения и ограниченията за управление на веригата на доставки.

Развиващите се страни предоставят възможност за растеж на пазара на соларните водни помпи, тъй като интензивното им налагане се наблюдава в Азиатско-Тихоокеанския регион, особено в Индия, Китай и Япония. Това се дължи главно на нарастването на селскостопанските дейности и увеличаването на търсенето на електроенергия от възобновяеми източници на производство. Индия си е поставила за цел да разположи над 100 000 соларни помпи до 2020 г., като Бангладеш се ориентира към 50 000 до 2025 г. Африка и Централният изток са други два различни основни пазара за соларни водни помпи, при които се наблюдава засилено търсене на вода за напояване. Кения, Мароко, Намибия и Нигерия се очаква да предлагат възможност за растеж на пазара на соларни помпи.

Глобалният пазар на соларни помпи е сегментиран в продуктова индустрия, крайни потребители, експлоатация и регион. Въз основа на продукта пазарът се разделя на повърхностно засмукващи, потопяеми и плаващи. Сегментът на потопяемите водни помпи допринася най-много за приходите на пазара поради увеличаването на използването на потопяеми соларни помпи за извличане на вода от всички размери на отворите, напоителни системи за селското стопанство, включително системи за капково напояване и пръскачки. Потопяемите соларни помпи се използват допълнително за битовото водоснабдяване на големи жилища и многоетажни сгради, а също и за изсмукване на вода.

Сегментът на плаващите помпи се очаква да нарасне с CAGR от 8,7% през прогнозния период.

От индустрията на крайните потребители се изучават тенденциите на пазара на соларни помпи в селското стопанство, управлението на водите и др. Сегментът на селското стопанство доминира на пазара. Това се дължи на страните от Азиатско-Тихоокеанския регион, като Индия, които все повече инсталират соларни помпи за напояване. Тъй като слънчевата енергия е леснодостъпна, очаква се търсенето на соларни помпи, особено за прилагане в селското стопанството, да се увеличи значително, което се очаква да стимулира растежа на пазара.

Селското стопанство се прогнозира като най-доходоносния сегмент.

В зависимост от начина на опериране, пазарът е разделен на помпа за променлив ток и помпа за постоянен ток. Сегментът на помпите за променлив ток държи най-големия пазарен дял.

Очаква се Европа да расте с CAGR от 8,5% през прогнозния период.

Основните лидери в световната индустрия за соларни помпи са Vincent Solar Energy, TATA Power Solar Systems Ltd., помпа Shakti, CRI Pump Pvt. Ltd., Oswal Pump Ltd., LORENTZ, The Lubi Group, Samking Pump Company, Greenmax Technology и AQUA GROUP.

Въздействие на COVID-19 върху световния пазар на соларни помпи

Избухването на COVID-19 наруши световната соларна индустрия, като спря операциите. В момента ссоларната индустрия внася близо 80% от основните си материали за соларни панели от Китай. Пандемията е повлияла на производствения капацитет на Китай, тъй като всички основни корабни контейнерни организации допълнително са спрели да функционират извън китайските пристанища и да транспортират артикули от Китай до други страни, включително Индия. Тъй като се очаква китайското производство отново да тръгне в правилната посока, се предполага, че възобновяването на китайската верига за доставки ще помогне за рестартирането на индийската соларна индустрия.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: