Дигитализират природни забележителности в парк „Врачански Балкан“

Дигитализират природни забележителности в парк „Врачански Балкан“ Снимка: vr-balkan.net

Дигитализират 15 природни и културни забележителности в природен парк „Врачански Балкан“

15 природни и културни забележителности в природен парк „Врачански Балкан“ ще бъдат дигитализирани. Заснемането им е част от проект за създаване на триизмерен (3D) модел на парка, който ще бъде достъпен в интернет, съобщават от Дирекцията на ПП „Врачански Балкан".

В избора на обектите участват експерти от Регионалния исторически музей - Враца, Регионалната библиотека - Враца, бщински администрации, неправителствени организации и читалища. Избраните обекти са в три категории „Интерпретативни и туристически пътеки“, „Природно наследство“ и „Културно наследство“.

Част от подбраните места са: пещерата „Леденика", Врачанската екопътека, Горската пътека на приказките, Ритлите, Черепишкият манастир, църквата „Св. Николай“ - с. Царевец, Куртпашовата кула, Кулата на мешчиите, комплекс „Дядо Йоцо гледа" - с. Очин дол, и др., които ще могат да бъдат разглеждани подробно в интернет. 

Цифрово ще бъдат визуализирани и популярни туристически маршрути и екопътеки. Дирекцията на парка работи по проект за дигитално заснемане и изработване на триизмерен цифров модел на Врачанския Балкан с голяма точност и в подходящ мащаб.

Трансграничният проект е на стойност половин милион евро се изпълнява съвместно с румънския природен парк „Железни врата“. 15 подобни обекта ще бъдат дигитализирани и в румънския природен парк..

След края на проекта ще продължи дигитализирането на други обекти, тъй като закупеното оборудване ще остане на разположение на дирекциите на природните паркове.