Бизнесът замрази близо 30 милиарда лева в банките

Бизнесът замрази близо 30 милиарда лева в банките Снимка: БНБ

Рекордна сума от близо 95 милиарда достигат депозитите в кредитните институции в края на февруари

Бизнесът продължава да не инвестира и прибира все повече капитали в банките под формата на депозитни сметки. Това сочи паричната статистика на Българска народна банка (БНБ) за февруари 2021 г. Констатацията не е нещо ново, но темповете се засилват с всеки изминал месец. Така например, ако през 2018 г. годишното нарастване на фирмените спестявания в края на февруари е 5,2%, през 2021 г. това нарастване е вече 13,3 на сто. В парично изражение сумата възлиза на 29,278 млрд. лв.

 От БНБ още през септември м.г. нарекоха тези пари „предпазни спестявания в условия на все по-нарастваща несигурност и липса на нискорискови вложения, алтернативни на банковите депозити“. И това при положение че лихвите са почти нулеви, а доходността отрицателна. 

В края на февруари депозитите на неправителствения сектор (обединяващ бизнеса, домакинствата и финансовите организации) са 94,975 млрд. лв., което е рекорд, и за една година нарастват с 12% при 7,3% растеж за същия период на 2018 г.

Спестяванията на домакинствата и фирмите, които ги обслужват, са 62,460 млрд. лв. и растат на годишна база с 11,3%, което също са непостигнати досега нива.

Депозитите на финансовите предприятия нарастват с 13,9% на годишна база през февруари (25,4% годишно повишение през януари) и в края на миналия месец достигат 3,237 млрд. лв.

В края на февруари нетните вътрешни активи са 70,321 млрд. лв., като за една година растат с 8,3% (6,7% годишно повишение през януари). В края на миналия месец основният им компонент – вътрешният кредит, възлиза на 71,069 млрд. лв. и се увеличава спрямо февруари 2020 г. с 10,6% (9% годишен ръст през януари).

Паричното предлагане в България е нараснало с 13,3% на годишна база през февруари, показват данните на БНБ. За сравнение, годишното увеличение през януари беше 12,7%, през декември - 10,9%, през ноември - 9,8%, през октомври - 9%, а през септември  - 9,3%. В края на 2019 г. паричното предлагане е отбелязало 9,9% годишен ръст, а през 2018 г. – 8,8%.

През февруари кредитите на неправителствения сектор отбелязват годишно увеличение с 4,3% и достигат 67,947 млрд. лв. при 4,7% годишен ръст през януари.

В края на миналия месец кредитите за неправителствения сектор са 65,901 млрд. лв. при 65,747 млрд. лв. към 31 януари. През февруари те се увеличават на годишна база с 4,1% (4,6% годишно повишение през януари).

Банковите заеми за фирмите нарастват с 2,6% на годишна база през февруари, при 3,4% годишно повишение през януари. В края на миналия месец те достигат 35,801 млрд. лв.

Кредитите за домакинствата в края на февруари достигат 25,770 млрд. лв. За една година те се увеличават с 6,3%, колкото беше годишното повишение и през януари.

Към 28 февруари банките са отпуснали жилищни заеми за 12,172 млрд. лв. при годишен ръст от 11,3%, докато през януари имаше 11,4% годишно увеличение.

Потребителските кредити възлизат на 12,057 млрд. лв. и се увеличават с 4,8% спрямо февруари 2020 г. (4,7% годишно повишение през януари).

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: