Кредитите за потребление поевтиняват най-много през декември 2020

Кредитите за потребление поевтиняват най-много през декември 2020 Снимка: pixabay.com

Лихвите по заемите се колебаят, отклоненията са незначителни

Движението на лихвите по кредитите към края на миналата година не може да бъде стриктно систематизирано. Особено пък ако се погледне състоянието месец по месец за цялата предишна година. Затова и извеждането на някаква приемлива тенденция е доста трудно.

Годишният процент на разходите (ГПР) по кредитите за потребление в лева през декември се е понижил на годишна база най-значително - с 1,43 процентни пункта (пр. п.) до 9,53%. Годишният процент на разходите включва всички такси и комисиони и на практика дава реалната цена на кредита. 

Движението при кредитите за потребление в евро е с 0,06 пр. п. надолу, до 3,96%.

Лихвени проценти по нов бизнес

През декември фирмите сключваха нови договори за кредитите до 1 млн. евро, договорени в лева, при средна лихва до 3,16%, по-ниска с 0,31 пр. п. в сравнение с година по-рано. При евровите заемите оскъпяването обаче се увеличава с 0,47 пр. п. до 2,64%.

В централната банка изчисляват, че средният лихвен процент по кредитите над 1 млн. евро, договорени в лева, спада незначително до 2,60%, а по договорените в евро – до 2,10%.

На месечна база през декември средната лихва по заемите до 1 млн. евро, договорени в лева, намалява с 0,29 пр. п., а в евро – с 0,08 пр. п.

През миналия месец домакинствата са сключвали новите договори за кредити за потребление в лева при по-ниска средна лихва в сравнение с година по-рано – намалението е с 0,03 пр. п. до 9%. Средният лихвен процент по заемите, взети в евро, нараства с 0,03 пр. п. до 3,68%.

При жилищните кредити в лева средната лихва намалява до 2,81%, а в евро се увеличава до 3,36%.

Лихвени проценти по салда

При домакинствата средният лихвен процент по овърдрафта в лева през декември 2020 г. се увеличава с 0,50 пр. п. до 15,15%, в сравнение с година по-рано, а по овърдрафта в евро се понижава с 0,67 пр. п. до 9,27%.

В централната банка изчисляват, че през миналия месец средният лихвен процент по овърдрафта в левове на фирмите спада до 2,57%, а по овърдрафта в евро до 2,11%. 

Средният лихвен процент по кредитите, различни от овърдрафт, се понижава до 2,98% в лева, а в евро – до 2,56%.

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: