Дългът на правителството нарасна с 36,4% за 12 месеца в края на ноември

Дългът на правителството нарасна с 36,4% за 12 месеца в края на ноември Снимка: pixbay,com

Вътрешнофирмените кредити заковаха 15 милиарда, почти 25% от БВП

Брутният външен дълг за 12 месеца нараства с 2,270 млрд. евро (6,4%), спрямо ноември 2019 г. (35,204 млрд. евро). 

В края на ноември 2020 г. дългосрочните задължения са 29,913 млрд. евро (79,8% от брутния дълг, 49,6% от БВП). Дългосрочният дълг се повишава с 3,313 млрд. евро (12,5%) спрямо ноември 2019 г. 

Краткосрочните задължения възлизат на 7,561 млрд. евро (20,2% от брутния дълг, 12,5% от БВП) и намалява с 1,043 млрд. евро (12,1%) спрямо ноември 2019 г. (8,604 млрд. евро, 14% от БВП). 

Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на ноември 2020 г. е 7,452 млрд. евро (12,4% от БВП). Външните задължения на сектора се повишават с 1,991 млрд. евро (36,4%) спрямо ноември 2019 г. (5,462 млрд. евро, 8,9% от БВП).

Външните задължения на сектор Банки са 4003.3 млн. евро (6.6% от БВП). Те се понижават с 898.2 млн. евро (18.3%) спрямо края на 2019 г. (4901.4 млн. евро, 8% от БВП). Дългът на сектор Банки намалява с 906.1 млн. евро (18.5%) спрямо ноември 2019 г. (4909.3 млн. евро, 8% от БВП). 

В края на ноември 2020 г. вътрешнофирменото кредитиране е 15 млрд. евро (24,9% от БВП) и се повишава с 1,133 млн. евро (8,2%) спрямо ноември 2019 г. (13,868 млрд. евро, 22,6% от БВП). 

В периода януари – ноември 2020 г. полученото външно финансиране от нерезиденти е в размер на 7,413 млрд. евро (12,3% от БВП), при 5,956 млрд. евро (9,7% от БВП) за януари – ноември 2019 г. 

От тях 2,477 млрд. евро (33,4% от общия размер) са за сектор Държавно управление, 1,257 млрд. евро (17%) за сектор Банки, 1,362 млрд. евро (18,4%) за Други сектори, а 2,316 млрд. евро (31,2%) са вътрешнофирмено кредитиране

В периода януари – ноември 2020 г. извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг  възлизат на 5,682 млрд. евро (9,4% от БВП) при 5,975 млрд. евро (9,8% от БВП) за януари – ноември 2019 г. 

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: