Външният държавен дълг нарасна с 36% (близо 2 млрд. евро) за година

Външният държавен дълг нарасна с 36% (близо 2 млрд. евро) за година Снимка: МФ

Само две години по-рано външните заеми на правителството отбелязват спад с 1,5% на годишна база

Брутният външен дълг в края на януари 2021 г. е 37,613 млрд. евро (58,4% от БВП) и нараства с 2,298 млрд. евро (6,5%) спрямо януари 2020 г. (35,316 млрд. евро). В края на януари 2021 г. дългосрочните задължения са 29,262 млрд. евро (77,8% от брутния дълг). Дългосрочният дълг се повишава с 2,594 млрд. евро (9,7%) спрямо януари 2020 г. (26,668 млрд. евро, 44% от БВП). Краткосрочните задължения възлизат на 8,351 млрд. евро (22,2% от брутния дълг, 13% от БВП). Краткосрочният външен дълг се понижава с 296,6 млн. евро (3,4%) спрямо януари 2020 г. (8,648 млрд. евро). 

Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на януари 2021 г. е 7,396 млрд. евро (11,5% от БВП). Външните задължения на сектора се увеличават с 1,959 млрд. евро (36%) спрямо януари 2020 г. (5,438 млн. евро, 9% от БВП). За сравнение с януари 2019 г., само две години по-рано, външните заеми на правителството дори са намалели на годишна база с 1,5% или 82,3 млн. евро.

В края на януари 2021 г. вътрешнофирменото кредитиране е 14,671 млрд. евро (22,8% от БВП), което е с 644,3 млн. евро (4,6%) повече спрямо януари 2020 г. (14,027 млрд. евро). Ако направим сравнение с резултатите две години по-рано, вътрешнофирменото кредитиране тогава намалява на годишна база с 0,4%, което е 58,3 млн. евро.

През януари 2021 г. извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са 978,4 млн. евро (1,5% от БВП) при 642,7 млн. евро (1,1% от БВП) за януари 2020 г. 

Нетният външен дълг в края на януари 2021 г. е отрицателен в размер на 2,986 млрд. евро (4,6% от БВП), като намалява с 658,1 млн. евро (28,3%) спрямо края на 2020 г. (отрицателна стойност от 2,328 млрд. евро, 3,8% от БВП). Понижението се дължи на по-голямото намаление на брутния външен дълг (с 832,2 млн. евро, 2,2%) в сравнение с това на брутните външни активи (със 174,1 млн. евро, 0,4%). Нетният външен дълг намалява с 2,204 млрд. евро спрямо януари 2020 г. (отрицателна стойност от 781,9 млн. евро, 1,3% от БВП).

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: