Външният дълг нарасна със 7,7% от началото на годината

Външният дълг нарасна със 7,7% от началото на годината Снимка: pixabay.com

Брутният външен дълг на страната към края на септември 2020 г. е нараснал с 2,725 млрд. евро от началото на годината до края на септември 2020 г. Увеличението е със 7,7%, а общата сума на държавните задължения е почти 38 млрд. евро. Това показват разчетите на БНБ за периода. 

Ако се смята на годишна база (от септември 2019 г.), дългът нараства с 8,5%.  По-голямата част от него – 78,6% или 29,796 млрд., е дългосрочен и той е нараснал почти двойно в сравнение с размера на краткосрочните задължения, които намаляват в последните девет месеца. 

С най-бързи темпове се увеличават задълженията на сектор Държавно управление – 38,5% или с над 2 млрд. евро. Общата сума на външния дълг на правителството в края на септември възлиза на 7,5 млрд. евро. 

Външните задължения на сектор Банки се понижават с 366,2 млн. евро (7,5%) спрямо края на 2019 г. Дългът на сектор Банки намалява с 84,4 млн. евро и на годишна база (спрямо септември 2019 г.). 

В края на септември 2020 г. вътрешнофирменото кредитиране е 15,042 млрд. евро, което е с 1,194 млрд. евро (8,6%) повече в сравнение с края на 2019 г. Вътрешнофирменото кредитиране от години е най-бързо и съответно най-тревожно растящият показател за финансовото състояние на реалния бизнес.

През януари–септември 2020 г. полученото външно финансиране от нерезиденти е в размер на 6,606 млрд. евро (1,6% от БВП), при 4,822 млрд. евро (7,9% от БВП) за януари–септември 2019 г. От тях най-много – 37,1% от общия размер, са за сектор Държавно управление, следвани от 32,9% за вътрешнофирмено кредитиране.

През януари–септември 2020 г. извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са 4,572 млрд. евро (8,1% от БВП) при 7,9% от БВП) за януари–септември 2019 г. 

Нетният външен дълг в края на септември 2020 г. е отрицателен в размер на 3,206 млрд. евро, като намалява с 2,082 млрд. евро (185,4%) спрямо края на 2019 г. Понижението се дължи на по-голямото увеличение на брутните външни активи в сравнение с увеличението на брутния външен дълг.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: